Στη δημιουργία νέας μονάδας προχωρά η επιχείρηση «Αντώνης Σούλης κ Σία Ο.Ε», με τη διαδικασία, κόστους σχεδόν 300.000 ευρώ, να προχωρά μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.
Ειδικότερα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

Η νέα επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 299.705 ευρώ αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας, συντήρησης με ψύξη, αποθήκευση, διαλογής και συσκευασίας εσπεριδοειδών (λεμονιών). Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τα λεμόνια εξελίσσονται σε δυναμική καλλιέργεια για την Ηλεία. Πριν από λίγους μήνες ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος βρέθηκε σε μια από αυτές τις καλλιέργειες στην περιοχή του Βαρθολομιού όπου ενημερώθηκε από τον κ. Αντώνη Σούλη εκπρόσωπο της εταιρείας «Αντώνης Σούλης κ Σία Ο.Ε» για τις προοπτικές που ανοίγονται από την παραγωγή λεμονιών. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αναπτυχθεί 4000 περίπου δέντρα γεγονός που καθιστά την καλλιέργεια σε ανερχόμενη παραγωγική δύναμη στην περιοχή.