Στη δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), προχωρά η UNILOG ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ, στη θέση «Γκονέτσα» στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής. Η επένδυσή της, επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2,689 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Η εταιρεία UNILOG AE ιδρύθηκε στις αρχές του 2000 από μετόχους του Ομίλου Εταιρειών Μεταφορών Λιναρδάκη που εξειδικεύονται στον τομέα της διακίνησης φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρoτεχνολογικών προϊόντων υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες πλέον των 25 ετών.
Η εταιρεία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής, συνολικής επιφάνειας 12.340,60 τ.μ. σε οικόπεδο 21.203,59 τ.μ.. Επίσης έχει ακίνητα στο Λιβάδι Αράχωβας και στη Βάρη Αττικής και διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Πυλαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Γεωργικής Σχολής, στο κτίριο της ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ Ε.Π.Ε. Παράλληλα, έχει υποκατάστημα επί της οδού Αιγέα 64 στο Κορωπί Αττικής στη θέση Κόντι, υποκατάστημα στο ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου στη θέση Ντοροβατέζα, υποκατάστημα στο κτίριο της εταιρείας ΔΗΛΟΣ Α.Ε, θέση Γκονέτσα Μαρκόπουλου και γραφείο επί της οδού Σκουφά 5-7, Αθήνα.

Στρατηγικές συμφωνίες αύξησαν τον κύκλο εργασιών
Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 8,7 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ το 2019. Η διοίκηση παρά την διακοπή συμβολαίων με πελάτες της κατά το 2019 και 2020, ανέκτησε το πελατολόγιο αυτό από νέες συνεργασίες, αύξησε την συνεργασία της με υφιστάμενους πελάτες της μέσω νέων καινοτόμων υπηρεσιών και κατάφερε να μειώσει σημαντικά την έκθεση κινδύνου της από την μικρή διασπορά χαρτοφυλακίου πελατείας. Η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές συμφωνίες κατά το 2020 οι οποίες αφενός προσδίδουν αύξηση πελατολογίου και κύκλου εργασιών της για το 2021, αφετέρου εξασφάλισε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την στήριξη ανάπτυξής της για την επόμενη πενταετία.