Την ανανέωση, τροποποίηση και αναδιατύπωση της υπ’ αρ. πρωτ. 17834/06-04-2017 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ Α.Ε.» ενέκρινε ο γενικός διευθυντής περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΝ.
Η απόφαση αναφέρεται στο εργοστάσιο παραγωγής πρώτων υλών για πλαστικά και άλλα χημικά προϊόντα, που λειτουργεί στο 38ο χλμ της Ν.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα νομού Αττικής.

Σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο παραγωγής συνθετικών ρητινών
Η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο παραγωγής συνθετικών ρητινών, όπως πολυεστέρων, αλκυδικών, ακρυλικών, ρητινών κολοφωνίου, τερεβινθελαίου, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως χρωματοβιομηχανίες, χαρτοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, τυπογραφικών μελανιών, συγκολλητικών ουσιών και ταινιών και καλλυντικών. Μία σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή κορεσμένων πολυεστέρων για χρώματα Powder Coatings ηλεκτροστατικής βαφής. Λόγω του ευρέως φάσματος των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, η δραστηριότητά του έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια έχοντας σημαντικούς πελάτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, καθώς επίσης και η παραγωγή νέων προϊόντων χρησιμοποιώντας καινούριες τεχνογνωσίες με στόχο την απόκτηση νέων πελατών σε διαφορετικές βιομηχανίες.

Πού οφείλεται η αύξηση των κερδών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, το 2020 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- αφορά έσοδα από την πώληση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία φυσικής ρητίνης και παραγωγή φυσικών και συνθετικών ρητινών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε χρώματα (επιχρίσματα), βερνίκια, συγκολλητικές ουσίες, τυπογραφικές μελάνες, καλλυντικά, κλπ. Οι πωλήσεις της το 2020 διαμορφώθηκαν σε 52.258.941 ευρώ έναντι 54.503.273 ευρώ το 2019.
Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 4.321.096 ευρώ το 2020 έναντι 3.923.585 ευρώ το 2019. Η αύξηση των κερδών για την εταιρεία οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων και του κόστους πωλήσεων της. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της την 31/12/2020 ανέρχεται σε 30.393.016 ευρώ από 28.017.458 ευρώ, το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού της διαμορφώθηκε σε 26.015.558 ευρώ έναντι 23.308.007 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,62%. Η αύξηση στο ενεργητικό της εταιρείας προέρχεται κυρίως από την αύξηση των απαιτήσεων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς επίσης και των αποθεμάτων. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της στις 31/12/2020 ήταν 13.646.811 ευρώ έναντι 16.894.288 ευρώ στις 31/12/2019, ενώ ο συνολικός δανεισμός της αυξήθηκε το 2020 κατά 246.718 ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22.714.933 ευρώ.