Το «πράσινο φως» στην τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της βιομηχανίας παραγωγής σαπώνων – καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης της «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ», άναψε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν σε:
• Αύξηση του πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από 4.180,88 m2 σε 11 στρ.
• Αποξήλωση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού κινητήριας ισχύος 341,184 KW και θερμικής ισχύος 55 KW.
• Προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, κινητήριας ισχύος 249,88 ΚW και θερμικής ισχύος 2 ΚW,
δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επομένως δεν απαιτείται υποβολή και δημοσιοποίηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών
Το 2021 η εταιρεία έκλεισε με αύξηση πωλήσεων της τάξης του 34,8%, στα 54,8 εκατ. ευρώ από 40,8 εκατ. ευρώ το 2020. Ισχυρό είναι πλέον το εξαγωγικό αποτύπωμα της εταιρείας, καθώς το 2021 οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 70% σε σύγκριση με το 2020 και αποτελούν πλέον το 62% του συνολικού κύκλου εργασιών της.
Η ανάπτυξη που παρουσίασε το 2021 προήλθε από όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η «Παπουτσάνης». Το 21% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της «Παπουτσάνης» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων της «Παπουτσάνης» αυξήθηκαν κατά 12% το 2021 έναντι του 2020 και παρά το γεγονός ότι το 2021 υποχώρησαν σε σύγκριση με το 2020 οι πωλήσεις των αντισηπτικών. Κατά 126% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων, γεγονός που οφείλεται στην ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς το 2021 σε σύγκριση με το 2020, καθώς και στο ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 ενεργοποιήθηκαν συμφωνίες με διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων, οι οποίες είχαν μεν συναφθεί το 2019 αλλά είχε καθυστερήσει η υλοποίησή τους λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας.

Αύξηση 24% σημείωσαν οι πωλήσεις προϊόντων για τρίτους, κυρίως μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας με πολυεθνικές εταιρείες, ενώ κατά 34% αυξήθηκαν οι πωλήσεις σαπωνομαζών (πρώτη ύλη για την παρασκευή σαπουνιού). Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρείας ως εκ των βασικότερων προμηθευτών ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, στη διεύρυνση του πελατολογίου, όπως και στη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης ποικιλίας προϊόντων. Παράλληλα, η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, που αποτελούν ειδικά προϊόντα ιδιαίτερα θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμάται πως θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία.