Σε επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με φόντο τα «μαθήματα» της πανδημίας, αλλά και την εν εξελίξει πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η νέα στρατηγική, που παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα οι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Κομισιόν Μαργκρέιτε Βεστάγκερ και Βάλντις Ντομπρόβσκις, επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς τομείς: ενίσχυση ελεύθερης διακίνησης στην ενιαία αγορά, μείωση εξάρτησης από τρίτες χώρες, αξιοποίηση ευκαιριών από ψηφιακή μετάβαση και πράσινη ενέργεια, συνεργασία κρατών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν προέβη σε έξι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις σχετικά με τις πρώτες ύλες, τις μπαταρίες, τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά, το υδρογόνο, τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και αιχμής, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των στρατηγικών εξαρτήσεων και τον αντίκτυπό τους.

Θα δρομολογήσει ένα δεύτερο στάδιο επανεξέτασης των δυνητικών εξαρτήσεων σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνολογιών καίριας σημασίας για τη διττή μετάβαση, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας και η κυβερνοασφάλεια, και θα αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης μέσω του παρατηρητηρίου της Επιτροπής για τις κρίσιμες τεχνολογίες, ενώ καταβάλλει προσπάθειες για τη διαφοροποίηση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού και επιδιώκει διεθνείς εταιρικές σχέσεις, ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα.