«Κουρεμένη» κατά 200.000 ευρώ είναι η επένδυση της Χιώτικης εταιρείας Χυμοί Χίου μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού Βιομηχανίας και Ενέργειας Βορείου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες.
Η επένδυση, η οποία αφορά στην επέκταση της εταιρείας Χυμοί Χίου για την παραγωγή νέων προϊόντων αναψυκτικών και τη διαμόρφωση αποθηκευτικών και ψυκτικών χώρων, ήταν συνολικού επιλέξιμου κόστους 2.925.483,57 ευρώ και ενισχυόμενου κόστους 2.753.180,42 ευρώ.

Τα νέα νούμερα
Το νέο συνολικό επιλέξιμο κόστος προσδιορίστηκε πλέον στα 2.753.180,42 ευρώ και νέο ενισχυόμενο κόστος στα 2.713.323,72 ευρώ. Η νέα συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.356.661,86 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης 1.085.329,49 ευρώ και της φορολογικής απαλλαγής 271.332,37 ευρώ. Η νέα ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 678.330,93 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης και το νέο ποσό μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται σε 949.663,30 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπό στοιχεία 7175/425/Π12/6/00002/Σ/ν. 3908/2011/ 05.03.2012 απόφασης ένταξης.

Επενδύοντας στη Χίο
Η εταιρεία, που απασχολεί 20 άτομα, εμφάνισε στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) τζίρο 1,913 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 13,29% σε σχέση με το 2018, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές 643.433 ευρώ και οι καθαρές ζημιές της διαμορφώθηκαν στα 1,254 εκατ. ευρώ. Η «Χυμοί Χίου Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2009, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη έως τότε επένδυση στη βιομηχανία των Χυμών στον ελληνικό χώρο. Απέκτησε το ιστορικό εργοστάσιο της οικογένειας Χανδρή στη Χίο, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και δύο νέες υπερσύγχρονες μονάδες δημιουργήθηκαν με σκοπό να δημιουργούν ποιοτικά προϊόντα από τα χιώτικα εσπεριδοειδή. Η μονάδα εκχύμωσης έχει τη δυνατότητα να στύβει έως και 8 τόνους χυμού την ημέρα, και η μονάδα εμφιάλωσης λειτουργεί σε αποστειρωμένες συνθήκες με την υπογραφή ποιότητας της Tetra Pak.