Στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής και την ανάκτηση πολύτιμων φυσικών πόρων στοχεύει η στρατηγική επένδυση ύψους 31,9 εκατ. ευρώ της ΕΛΒΙΟΚ στον Δήμο Τανάγρας. Φορέας υλοποίησης είναι η θυγατρική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σε συνεργασία με την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., που εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων. Το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων», το οποίο έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων λόγω του ρόλου της στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης βιομηχανικής συγκέντρωσης της χώρας, είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα.

Αφορά στην κατασκευή υπερσύγχρονης υποδομής που περιλαμβάνει: α) Περιστροφικό Φούρνο επεξεργασίας ξαφρισμάτων αλουμινίου για την ανάκτηση μεταλλικού αλουμινίου και την ανακύκλωσή του ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία, β) Εγκατάσταση επεξεργασίας αλατώδους σκωρίας προς ανάκτηση βιομηχανικού συλλιπάσματος (βοηθητική για τη Μεταλλουργία), μια βιομηχανική δραστηριότητα που για πρώτη φορά θα διεξάγεται στην Ελλάδα και γ) Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Υποδομής Εναπόθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων. Το έργο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας της Βοιωτίας δίνοντας άμεση και βιώσιμη λύση στις βιομηχανίες της περιοχής για την τελική, ορθολογική, νόμιμη και ασφαλή εναπόθεση των βιομηχανικών τους αποβλήτων. Επίσης, ενισχύει την προστιθέμενη αξία της εγχώριας βιομηχανίας αντικαθιστώντας τις εισαγωγές ανακτημένου αλουμινίου με εγχώρια ανάκτηση και αξιοποίηση και παράλληλα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της ΕΛΒΙΟΚ και των συγγενών εταιρειών της στην ανάπτυξη και διαχείριση αντίστοιχης εγκατάστασης στο εξωτερικό.