Στο πλαίσιο του απολογισμού του προγράμματος ΕΚΕ της Europa Profil, «EUROPA CARES», η εταιρεία απαριθμεί τις δράσεις της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως σημειώνεται, η συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στοχεύει στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των επιμέρους παραγωγικών διαδικασιών. Εδώ και αρκετά χρόνια η Europa έχει: 1. εγκαταστήσει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, με αποτέλεσμα την μηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, αλλά και την εξοικονόμηση νερού, καθώς και την προστασία των εργαζομένων. 2. προχωρήσει σε φύτευση Ελαιώνα στον ιδιόκτητο χώρο έκτασης 135.000 τ.μ. 3. αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκα συστήματα συνολικής ισχύος 3,6 Mw.

Παράλληλα σε επίπεδο ανακύκλωσης στους χώρους του εργοστασίου υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης παραγωγικών υλικών (μπαταριών σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ, λαμπτήρων σε συνεργασία με την Φωτοκύκλωση ΑΕ, καπακιών και χαρτιού). Τέλος αξίζει να αναφερθεί μια συνήθης πρακτική του χώρου της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου για ανακύκλωση των απορρίψεων της παραγωγικής διαδικασίας (σκράπ αλουμινίου) σε συνεργασία με το «Αλουμίνιο της Ελλάδος, AOG». Όλα τα ανωτέρω έχουν οδηγήσει σε Πιστοποίηση από την BUREAU VERITAS (BVQI) για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας με ISO 14000.