Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναδείχθηκαν στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, που επισκέφθηκε την περιοχή. H ανάγκη δραστικής βελτίωσης των υποδομών, ειδικά στις συνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, η λειτουργία των τελωνείων με λιγότερη γραφειοκρατία και το κόστος ενέργειας, που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τονίστηκαν ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.

Η βιομηχανία προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό καλών θέσεων εργασίας, αλλά και καλών αμοιβών στην περιοχή, για το λόγο αυτό η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, πραγματοποίησε και επισκέψεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις μέλη, όπου ξεναγήθηκε στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και συζήτησε τρόπους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σημαντικό σημείο των συζητήσεων, ήταν το αίτημα για εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, για τη διαμόρφωση της οποίας είχε καταθέσει προτάσεις ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ. Συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις: ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ, RAYCAP, COCOMAT, PHARMATHEN, JT INTERNATIONAL, WONDERPLANT και ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.