Σε συνέχεια της μέχρι τώρα επιτυχημένης συνεργασίας τους, οι δύο εταιρείες ΘΕΟΝΗ και SARMED προχώρησαν στην επέκτασή της για ένα τουλάχιστον έτος ακόμα. Η SARMED παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης των προϊόντων της ΘΕΟΝΗ στη Μάνδρα Αττικής και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και μεταφοράς τους πανελλαδικά. Η ΘΕΟΝΗ, εισήλθε το 2013 στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού με το φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το οποίο εμφιαλώνεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα στο Μουζάκι του νομού Καρδίτσας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η SARMED και η ΘΕΟΝΗ, έχοντας ως μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία και την αξιοπιστία, επεκτείνουν την κοινή τους πορεία στην αγορά».