Στη διάθεση της βιομηχανίας υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία ζυγών σε μεγάλο εύρος τιμών και προδιαγραφών. Σύμφωνα με τους ειδικούς της εταιρείας όταν έρθει
η στιγμή να επιλέξουμε τον κατάλληλο ζυγό για τη βιομηχανική εφαρμογή μας,
θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω 6 κριτήρια:
1. Ακρίβεια ζύγισης
(δεν πρέπει να συγχέεται με την υποδιαίρεση της ψηφιακής ένδειξης)
2. Ταχύτητα σταθεροποίησης ένδειξης
3. Περιβάλλον λειτουργίας
(απαιτήσεις για αντιμικροβιακή κατασκευή, πλύσιμο με μάνικα, προστασία από σκόνη, ειδικές συνθήκες φόρτισης, αντιεκρηκτική προστασία, κ.λπ.)
4. Προστασία των ζυγιστικών κελιών
(από υπερφορτώσεις, κακή τοποθέτηση φορτίων, κ.λπ.)
5. Διασύνδεση
(συνεργασία με άλλα συστήματα, κ.λπ.)
6. Δυνατότητα διακρίβωσης
Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανική ζύγιση έχοντας πολυάριθμες εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες κάθε τύπου και σε επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είτε πρόκειται για έναν απλό ζυγό, είτε γεφυροπλάστιγγα, είτε σύστημα ζύγισης εντεταγμένο σε σύστημα συνδεδεμένου αυτοματισμού Industry 4.0, είτε σύστημα αυτοματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.