Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα απόσυρσης, που δίνει την ευκαιρία αντικατάστασης του παλιού εξοπλισμού συσκευασίας με καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Ο αποσυρόμενος εξοπλισμός μπορεί να είναι οποιουδήποτε κατασκευαστή, λειτουργικός ή μη και δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με το νέο εξοπλισμό (π.χ. απόσυρση ετικετέζας – αγορά εκτυπωτή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν email στο [email protected] ή να τηλεφωνήσουν στο 210 6690900. Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ είναι η εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που εξειδικεύεται από το 1982 στις καινοτόμες λύσεις πάγιου εξοπλισμού για τη βιομηχανική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, που καλύπτουν την κωδικοποίηση, ετικετάρισμα, δυναμική ζύγιση, αυτόματο έλεγχο συσκευασιών, διαχείριση παραγωγής και ιχνηλασιμότητα. Κάθε λύση σχεδιάζεται με γνώμονα τη μείωση του κόστους, τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των πελατών.