Η ABB Ελλάδος ανακοίνωσε την πιστοποίησή της με τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 για πρώτη φορά κατά την μακρόχρονη παρουσία της στην Ελλάδα. Τα δύο αυτά απαιτητικά πρότυπα πιστοποιούν το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας, “ABB Way”, για την οργάνωση, τις διαδικασίες και την τήρησή τους σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ISO 45001), καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001).

Μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια στρατηγική αειφορίας της ABB δίνει ο Theodor Swedjemark, Chief Communications & Sustainability Officer της εταιρείας, δηλώνοντας ότι: «Για πολλούς οργανισμούς, ο δρόμος προς την αειφορία περιορίζεται κατ’ αρχήν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα μεμονωμένα. Πρέπει να εξετάσουμε την αειφόρο ανάπτυξη από ένα ολιστικό πρίσμα, που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις εκπομπές άνθρακα, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο».