Η Tetra Pak® προχωρά σε στρατηγικές επενδύσεις που θα ενισχύσουν σημαντικά την ανακύκλωση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας τους στόχους του προτεινόμενου κανονισμού της EE για συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών (PPWR). Το 2023, επένδυσε σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για να επιταχύνει την ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων παγκοσμίως. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια για να ενισχυθεί η κυκλική χρήση υλικών.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της για το 2023 περιλαμβάνουν:

• Συνέχιση συνεργασίας με την LM ECO στην Ελλάδα, την πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων στη χώρα, με έδρα την Καρδίτσα, που κατά την περίοδο 2021-2023, έδωσε νέα «ζωή» σε 3.364 τόνους χάρτινων συσκευασιών μετατρέποντάς τους σε νέα υλικά και προϊόντα.

• Συνεργασία με την Axio Group στην Σουηδία για διερεύνηση κατασκευής νέας γραμμής ανακύκλωσης για το PolyAl, που θα φιλοξενεί απορρίμματα από τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία.

• Επέκταση συμφωνίας με την Trans Sabater στην Ισπανία, με κοινή επένδυση 2 εκατ. ευρώ για αύξηση του ορίου ανακύκλωσης PolyAl από 3.000 σε 10.000 τόνους ετησίως.

• Νέα συνεργασία με την Alier στην Ισπανία, ώστε να ενισχυθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ανακυκλωτές χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων στην Ευρώπη.

• Επένδυση 1 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης polyAl της Recon Polymer στην Ολλανδία, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον όγκο επεξεργασίας σε τουλάχιστον 8.000 τόνους ετησίως.