Στο πλαίσιο της επίτευξης της Πράσινης Ανάπτυξης, η EUROCERT, εισάγει πρώτη στην ελληνική αγορά την υπηρεσία Επαλήθευσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος – EPD (Environmental Product Declaration).

Η EUROCERT, αποτελεί τον μοναδικό Φορέα στην Ελλάδα, και από τους ελάχιστους παγκοσμίως, ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 17065 και ISO 14025 για να επαληθεύει EPD μίας ευρείας γκάμας προϊόντων, όπως δομικά, χημικά, πλαστικά, αλλά και υπηρεσιών. Εταιρείες, οι οποίες έχουν εμπιστευτεί τη EUROCERT για την επαλήθευση των EPD των προϊόντων τους, ενδεικτικά είναι: η TITAN A.E., HERACLES GROUPS OF COMPANIES, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΛΑΒΑ Α.Ε.