Περισσότερες νέες ανεμογεννήτριες από ό,τι όλο το 2022, συνδέθηκαν στο δίκτυο το Α΄ εξάμηνο του 2023, σημειώνει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα οικονομικά της αποτελέσματα, προσθέτοντας πως για τον Ιούνιο του 2023 στην Ελλάδα η ίδια κατείχε το 18,9% της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο έχοντας πλέον υπό κατασκευή το έργο αντλισοταμίευσης στην Αμφιλοχία συνολικής επένδυσης 650 εκατ. ευρώ. Ακόμα σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως Φ/Β) στην Ελλάδα ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και έργα στο εξωτερικό. Παράλληλα ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Τέλος έμφαση δίνεται και σε νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.ά.).