Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το α΄ τρίμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων επηρεάστηκε από τη δραστηριότητα και τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν στις ΗΠΑ. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 89 εκατ. ευρώ το περσινό α’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 6%.

Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ (λόγω των πρωτοφανών ακραίων καιρικών συνθηκών του Φεβρουαρίου 2021 στην Πολιτεία του Τέξας), διαμορφώθηκαν σε ζημιές 75,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 25,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.