Ένα ακόμα μεγάλο έργο στο χώρο της ενέργειας ενέκρινε η ΕΕ. Πρόκειται για το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το οποίο σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας, Κ. Σκρέκα είναι κρίσιμο για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Όπως δήλωσε ο υπουργός «η επένδυση θα συμβάλλει στην επάρκεια ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού του ηλεκτρικού συστήματος. Θα αποτελέσει, επίσης, πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης με τη δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής και 120 κατά τη φάση λειτουργίας, δημιουργώντας παραγωγικές συνθήκες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, υψηλής εξειδίκευσης, που διαθέτει η πατρίδα μας». Η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για τη χρηματοδότησή του ενέκρινε 250 εκατ. ευρώ για την στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, η οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το έργο. Σύμφωνα με την εταιρεία το έργο της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία αποτελεί τη ναυαρχίδα των έργων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα.

Είναι ένα έργο έτοιμο από τεχνική και αδειοδοτική άποψη και πλήρως ώριμο για άμεση έναρξη κατασκευής. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 εκατ. κυβικά μέτρα και 2 εκατ. κυβικά μέτρα αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Πρόκειται για επένδυση που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ με ετήσια παραγωγή ενέργειας: ~816.00 GWh.