Το φυσικό αέριο αναμένεται να καλύψει μεγάλο μέρος του κενού στην ηλεκτροπαραγωγή που δημιουργεί η προγραμματισμένη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028, ενώ η επέκταση της χρήσης του θα οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εκεί επικεντρώνεται το νέο business plan της ΔΕΠΑ, ώστε να φτάσουν τα οφέλη του φυσικού αερίου σε περισσότερες επιχειρήσεις, νοικοκυριά, βιομηχανίες, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (small scale LNG).

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα την τροφοδοσία ενός υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στη Δήμητρα Σερρών με μια μονάδα CNG, δυναμικότητας 5.000 Νμ3 ημερησίως, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με άλλες βιομηχανίες για την κατασκευή ανάλογων μονάδων. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει ένα πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων με CNG (FISIKON) διαχέοντας, επεκτείνοντας την αεριοκίνηση σε όλη την επικράτεια, έχοντας ήδη προσθέσει 4 νέα πρατήρια, με άλλα 4 να κατασκευάζονται και να τίθενται σε λειτουργία εντός του 2021, ενώ άλλα 12 είναι υπό ανάπτυξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2022, σε όλη τη χώρα.

,