Οι προκλήσεις της πανδημίας ενέπνευσαν τη βιομηχανία να θεσπίσει νέους κανόνες, που θα έχουν επιπτώσεις μετασχηματιστικά για τις επόμενες δεκαετίες.

Το 2020 ήταν σίγουρα μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς χαρακτηρίζεται ως η πιο μεγάλη κρίση που έχει βιώσει η παγκόσμια οικονομία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, αρκετές ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις σε επιμέρους κλάδους δεν διέψευσαν απλά τις προβλέψεις που έδειχναν κάθετη πτώση στην παραγωγή τους, αλλά αντιθέτως κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες της πανδημίας – σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και να αυξήσουν της επιδόσεις τους.

Καθώς το τέλος της πανδημίας αρχίζει να γίνεται περισσότερο ορατό, πολλές από τις αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί, πιθανότατα ήρθαν για να μείνουν. Ακολουθεί μια λίστα με τις προβλέψεις για το πώς θα μοιάζει η βιομηχανία το 2021.
• Digital is Here to Stay. To digital-first θα γίνει η παγιωμένη τακτική παγκοσμίως. Αφορά στη μελέτη κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας ή αντίστοιχα την επίλυση ενός προβλήματος, με την προϋπόθεση ότι η προσέγγιση θα πρέπει να συνάδει με την ψηφιακή τεχνολογία. Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της τακτικής, είναι ο τριπλασιασμός επενδύσεων σε ψηφιακές υπηρεσίες τα επόμενα τρία χρόνια.
• Η απομακρυσμένη πρόσβαση είναι must-have. Η αναζήτηση για εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την έγκριση διαδικασιών παραγωγής από web-enabled συσκευές, tablet και smartphone θα ενισχυθεί. Είναι κοινή παραδοχή ότι οι αναλογικές διαδικασίες θα συνεχίσουν να αντικαθίστανται με γεωμετρική πρόοδο.
• Το 5G θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό του Industry 4.0.
• Το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά οικοσυστήματα είναι πέρα από αναμενόμενο, αρκετά ανανεωμένο. Η αξία των ψηφιακών οικοσυστημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς εξυπηρετεί την ανάγκη για προβολή σε πραγματικό χρόνο των επιχειρησιακών δεδομένων, προκειμένου να παίρνονται data driven αποφάσεις. Αυτή η ανάγκη επεκτείνεται έως και το C-suite. Επομένως, θα απαιτηθούν πολλά integrations στην ψηφιακή επιχείρηση ενώ τα οφέλη «ενός παρόχου λύσεων», θα μειώνονται αισθητά.
• Η βιομηχανία θα διπλασιάσει το Cloud. Και ενώ το προηγούμενο διάστημα, οι επιχειρήσεις συζητούσαν για το κατά πόσο μια επένδυση στο cloud μπορεί να έχει κάποια αξία, σήμερα η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στην ίδια την πράξη υιοθέτησης και το πώς μπορούν να ξεκινήσουν μια τέτοια μετάβαση. Οι εφαρμογές που φιλοξενούνται στο cloud, μπορούν να γίνουν πλέον εύκολα μέρος ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, ενώ υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία.
• Focus στην καινοτομία. Το 2021 θα δούμε ένα νέο κύμα επενδύσεων από μεσαίες
επιχειρήσεις, η οποίες θα επιχειρήσουν να
«γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα», που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και εντάθηκε το 2020. Η καλύτερη ευθυγράμμιση και συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ώστε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία στην επόμενη αστάθεια της αγοράς.
• Η βιωσιμότητα θα γίνει ξανά προτεραιότητα στο Industry 4.0.

Κλείνοντας, η τοπικοποίηση της βιομηχανίας είναι μια διαδικασία, η οποία αφορά στην παραγωγή των προϊόντων όσο εγγύτερα γίνεται στους καταναλωτές τους. Αυτό σημαίνει ότι για μία μακρά σειρά νέων προϊόντων, υπάρχει η δυνατότητα αποκέντρωσης της παραγωγής, ώστε αυτή να γίνεται πολύ κοντά σε περιοχή με καταναλωτική δυναμική. Η τοπικοποίηση είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ελληνική βιομηχανία, η οποία μετά από πολλά χρόνια δεινής οικονομικής κρίσης έχει κάθε δικαίωμα να αισιοδοξεί.