Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως τεχνολογία αιχμής  για τις σύγχρονες βιομηχανίες. Διαφαίνεται μάλιστα ότι θα επιφέρει  μεγάλες αλλαγές στην παραγωγή, με τις πραγματικές της δυνατότητες  να γίνονται μόλις πρόσφατα ευρύτερα αντιληπτές.

Ο Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ παρουσιάζει όλα τα νέα δεδομένα που φέρνει η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία.

Ποιες είναι οι τεχνολογικές λύσεις που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη;
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί τη βασικότερη τεχνολογία αιχμής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Αν και έχει κατηγοριοποιηθεί ως «τεχνολογία 4ης γενιάς» από τη δεκαετία του 1980, οι πραγματικές της δυνατότητες τώρα γίνονται ευρύτερα αντιληπτές.

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ΤΝ ορίζουμε την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις ανώτερες (ευφυείς) γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα, με αυτονομία. Εξελίσσεται σε τεχνολογία στρατηγικής σημασίας και σε βασικό μοχλό ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Η ΤΝ περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο τεχνολογιών, όπως η υπολογιστική όραση, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η μηχανική μάθηση, η βαθιά μάθηση, η επεξεργασία γνώσης, τα σχεσιακά δίκτυα, τα νευρωνικά δίκτυα κ.λπ.

Η ΤΝ είναι ικανή να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Στο πρόσφατο εργαστήριο που διοργάνωσε το παρατηρητήριο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα που εφαρμόζουν ήδη επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν τα εξής:
• Η προληπτική συντήρηση των μηχανών και εξοπλισμού παραγωγής.
• Η πρόβλεψη δυσλειτουργιών σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
• Ο έλεγχος ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων.
• Η προειδοποίηση για επικείμενα σφάλματα στην παραγωγή.
• Οι αυτόνομες αποφάσεις ρομποτικών μηχανών.
• Η πρόβλεψη τάσεων ζήτησης στην αγορά.
• Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
• Οι μεταφορές.

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα από την ΤΝ;
Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ είναι μεν διαρκείς στην Ελλάδα (17η θέση στην ΕΕ), ωστόσο συχνά δεν αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής. Αν και θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξή τους, η ΤΝ δεν περιλαμβάνεται ακόμα στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων εφαρμόζει λύσεις ΤΝ, σε σχέση με το 45% των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Μάλιστα, 1 στους 2 Έλληνες CEOs μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων δεν τη θεωρούν ώριμη τεχνολογία. Η ΤΝ όμως έχει σημαντικά οφέλη για όσες επιχειρήσεις επενδύουν στην αξιοποίησή της. Ενδεικτικά, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν:
• έως 5% την αποδοτικότητα στην παραγωγή,
• έως 13% την κερδοφορία,
• έως 12% την εξοικονόμηση καυσίμων,
• έως 10% το χρόνο διάθεσης προϊόντων στην αγορά.

Στο λιανικό εμπόριο, επιτυγχάνεται έως 20% μείωση στα αποθέματα, έως 30% μείωση του χρόνου αποθεματοποίησης και έως 30% αύξηση των ψηφιακών πωλήσεων. Ιδιαίτερος είναι και ο ρόλος της στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς επιφέρει έως 20% αύξηση της παραγωγής και έως 20% βελτίωση της κερδοφορίας. Στα κέντρα ψηφιακών υπηρεσιών (data centers) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά 40%.

Η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη υιοθετηθεί και στο δημόσιο τομέα, καθώς η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ προσφέρει βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη με αδιάλειπτη εξυπηρέτηση, αλλά και αυτοματοποίηση των χρονοβόρων εργασιών.
Ενδεικτικά, η εθνική πύλη δημόσιων υπηρεσιών της Πορτογαλίας χρησιμοποιεί συστήματα ΤΝ για να επικοινωνεί με πολίτες από το 2019. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της ολοκληρώθηκαν πάνω από 46.000 συνομιλίες ανθρώπου–μηχανής, κατά τις οποίες ο πολίτης εξυπηρετήθηκε από το σύστημα ΤΝ χωρίς την παρέμβαση φυσικού προσώπου (δημόσιου υπάλληλου). Στη Λετονία, οι αντίστοιχες επιδόσεις ήταν στις 22.000 συνομιλίες.

Ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα;
Ο ΣΕΒ μελετώντας σε βάθος το θέμα, εντοπίζει πέντε καθοριστικούς παράγοντες που καθυστερούν την εξάπλωση της ΤΝ.
1. Αρχικά, η ΤΝ χρειάζεται πιο ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία αρκετές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ακόμα, αν και είναι πλέον διαθέσιμα σε προσιτές τιμές.
2. Επιπλέον, η ΤΝ χρειάζεται δεδομένα ώστε να «εκπαιδευτεί» και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Επομένως, προϋποθέτει αλλαγή στην κουλτούρα και στη λειτουργία των επιχειρήσεων για μια συνεχή ροή δεδομένων. Το πρόβλημα, όμως έγκειται ακριβώς ότι σήμερα το 65% των μεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων δεν επικροτεί την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών οργανωτικών μονάδων.
3. Τρίτον, ο βασικός σκοπός της ΤΝ δεν αποτελεί την αυτοματοποίηση τεχνικών εργασιών ρουτίνας, ή εργασιών κατώτερης και μεσαίας διοικητικής ιεραρχίας αλλά αντιθέτως, οι δυνατότητές της συγκρίνονται πλέον ευθέως με τις λειτουργίες ανώτερων διοικητικών στελεχών.
4. Τέταρτος παράγοντας είναι η έλλειψη δεξιοτήτων και γενικότερης εμπειρίας στο σχεδιασμό, εφαρμογής και χρήσης της ΤΝ.
5. Τέλος, τα ζητήματα ιδιωτικότητας και δεοντολογίας συμπληρώνουν τη λίστα ανασταλτικών παραγόντων.

Ποιο είναι το πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την ελληνική επιχείρηση να επενδύσει σε ΤΝ;
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα είναι στην 23η θέση του σχετικού δείκτη της Ε.Ε. (Government AI Readiness Index).
Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 16 χώρες της ΕΕ υλοποιούν ήδη προγράμματα μεγάλης κλίμακας, ενώ 5 χώρες βρίσκονται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής. Σε αναμονή της εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ στην Ελλάδα, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Φαιστός αλλά και του νέου ΕΣΠΑ, ο ΣΕΒ πρόσφατα δημοσιοποίησε την πρότασή του για ένα εθνικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΝ.

Οι στόχοι του προγράμματος, αφορούν στα εξής:
1. Επιτάχυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε συστήματα ΤΝ και ειδικά σε αύξηση της υπολογιστικής ισχύος μέσα στις επιχειρήσεις.
2. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
3. Διεύρυνση δημόσιων επενδύσεων σε συστήματα ΤΝ.
4. Κατασκευή στην Ελλάδα εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύς.
5. Δημιουργία κέντρων αριστείας για την ΤΝ.
6. Ανοιχτή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα.
7. Καθορισμό κανόνων δεοντολογίας στη χρήση ΤΝ.

Επιπλέον, ο ΣΕΒ πιστεύει ιδιαίτερα στο θεσμό των βιομηχανικών διδακτορικών ως ένα μηχανισμό ταχύτερης διασύνδεσης της έρευνας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων στην Ελλάδα, με άμεση αξιοποίηση από τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις.
Τα οφέλη της ΤΝ στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν σημαντικά. Η διάχυσή της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ κατά περίπου €200 δισ. σε 15 χρόνια. Οι επενδύσεις σε ΤΝ μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων έως 30%, μέσα σε 4 χρόνια, με ανάλογη τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ΤΝ στην Ελλάδα θα συνδράμει καθοριστικά στον περιορισμό της διαρροής των νέων επιστημόνων με υπόβαθρο STEM στο εξωτερικό.

Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας;
Περισσότερα με λιγότερα. Αυτή είναι η ικανότητα της ΤΝ. Να μεγιστοποιεί την απόδοση στις επιχειρήσεις, να διευκολύνει τους ανθρώπους στην εργασία και να δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο για όλους με λιγότερη προσπάθεια και πόρους.
Στην εποχή της επαυξημένης πραγματικότητας, η σύγκριση δεν γίνεται πλέον ανάμεσα στις δυνατότητες ανθρώπου και μηχανής. Η σύγκριση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων γίνεται πλέον μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν τη βοήθεια των μηχανών και των ανθρώπων που αξιοποιούν στο μέγιστο την υποστήριξη που προσφέρει η ΤΝ. •

ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεγιστοποιεί την απόδοση στις επιχειρήσεις, διευκολύνει τους ανθρώπους στην εργασία και δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο για όλους, με λιγότερη προσπάθεια και πόρους»