Την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στον Δήμο Καστοριάς, στη Δυτική Μακεδονία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0.5 MW και αξίας περίπου 700.000 ευρώ, χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας και θα ωφελήσει τους περίπου 2.000 κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τοποθετήθηκαν 1.085 ηλιακοί συλλέκτες στις κοινότητες Κορησού, Λιθιάς, Βασιλειάδας και Σταυροπόταμου.

Η ονομαστική ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 100kW, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η απόδοση από κάθε πάρκο, σε έναν κύκλο ζωής 25 ετών, είναι περίπου 145.000 kWh και 3.250.000 kWh αντίστοιχα. Το έργο σχεδιάστηκε προκειμένου να πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός και μπορεί να επιτρέψει στους καλλιεργητές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος που σχετίζεται με την άρδευση και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αρδευτικών δικτύων και διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων τους στην αγορά.