την άδραξε και µετετράπη σε βιοµηχανικό κολοσσό. Η εταιρεία Dixie Cup ήταν η πρώτη στον κόσµο που κατασκεύασε µικρά χάρτινα ποτήρια µίας χρήσης. Για την εποχή