Τα ρομποτικά συστήματα αποτελούν πλέον φθηνότερες, πιο ικανές και πιο ευέλικτες τεχνολογίες που επιταχύνουν την ανάπτυξη των πλήρως αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων παραγωγής. Όμως, η βασική πρόκληση για τις βιομηχανίες παραμένει να αποφασίσουν πως να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλυτέρα όλη αυτή την τεχνολογική πρόοδο..

Τα προηγμένα συστήματα ρομποτικής είναι πλέον έτοιμα να μεταμορφώσουν τις βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς παρουσιάζουν ανώτερη αντίληψη, προσαρμοστικότητα και κινητικότητα. Αυτές οι βελτιώσεις των ρομποτικών συστημάτων επιτρέπουν ταχύτερη εγκατάσταση, καλύτερη θέση στα λειτουργικά συστήματα και αναδιαμόρφωση, καθώς και πιο αποτελεσματικές και σταθερές λειτουργίες. Αναντίρρητα, η προσαρμογή και η ευελιξία είναι δύο από τις πιο καυτές λέξεις στη βιομηχανική παραγωγή αυτή τη στιγμή. Οι βιομηχανίες έχουν ενσωματώσει την προηγμένη ρομποτική και αυτοματοποίηση που επιτρέπει τη δημιουργία του εργοστασίου του μέλλοντος. Η ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών με ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ευελιξία τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού, επιτρέποντας στις βιομηχανίες να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Μια ανάλυση της BCG διαπίστωσε ότι η χρήση προηγμένων ρομπότ μπορεί να μειώσει το κόστος μετατροπής έως και 15% και ο συνδυασμός προηγμένης ρομποτικής με άλλες τεχνολογίες, προσφέρει βελτιώσεις των παραγωγικών διαδικασιών που μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση έως και 40%.
Με τη συνεχή καινοτομία, τα ρομπότ γίνονται φθηνότερα, πιο ευέλικτα και πιο αυτόνομα, ενώ τελευταία έχουν ενσωματώσει και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Τα περισσότερα ρομπότ δεν υποκαθιστούν τους ανθρώπινους εργάτες, τουναντίον — τα συνεργαζόμενα ρομπότ ή «κόμποτ», εργάζονται πλέον παράλληλα με τους εργαζόμενους, και τους συμπληρώνουν. Ο κ. Θωμάς Ζανδές,

Μηχανικός πωλήσεων στον τομέα συτημάτων κίνησης και ρομποτικής στην ΑΒΒ, επισημαίνει ότι: «ο YuMi, το πρώτο πραγματικά συνεργατικό ρομπότ άνοιξε τον δρόμο το 2015, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό ασφάλειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ, ακολουθούμενος από τα νεότερα μοντέλα GoFaTM και SWIFTITM που έρχονται να συμπληρώσουν τη γκάμα της ABB δημιουργώντας το πληρέστερο portfolio λύσεων συνεργατικών ρομπότ (collaborative robots ή cobots) της αγοράς.

Τα σύγχρονα συνεργατικά ρομπότ συνδυάζουν πλέον τα υψηλότατα επίπεδα ασφαλείας με τις απαιτητικές επιδόσεις των βιομηχανικών ρομπότ της ABB, επιτυγχάνοντας υψηλότατους στόχους σε αναρτώμενο βάρος, ταχύτητα & επαναληψιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα συνεργατικά ρομπότ καθίστανται ικανά να υλοποιήσουν όλο και περισσότερα σενάρια λειτουργίας που αφορούν και τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση». Αδιαμφισβήτητα, η ρομποτική και η βιομηχανική παραγωγή αποτελούν σήμερα μια φυσική συνεργασία. Οι αυτοματοποιημένες λύσεις στη βιομηχανική παραγωγή πρέπει να αποτελούν βασικό μέρος κάθε λειτουργίας που επιδιώκει τη μέγιστη απόδοση, ασφάλεια και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας
Χάρη στον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, η βιομηχανία της ρομποτικής γίνεται πλέον πιο προσιτή ενώ επιτυγχάνει σημαντικές εξελίξεις στο κόστος παραγωγής. Ο κ. Ζανδές επισημαίνει ότι: «τα ρομποτικά συστήματα προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής των κλάδων Τροφίμων και Ποτών, Ηλεκτρονικών, Logistics, Φαρμακοβιομηχανίας, Αυτοκινητοβιομηχανίας».

Παρακάτω ακολουθούν κάποια βασικά πλεονεκτήματα της εισαγωγής των ρομποτικών συστημάτων στην παραγωγή.

1. Προσβάσιμο ταλέντο: Αρχικά, τα άτομα με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την συντήρηση των ρομποτικών συστημάτων παραγωγής γίνονται πλέον ευρύτερα διαθέσιμα. Οι μηχανικοί ρομποτικής ήταν κάποτε δυσεύρετοι και απαιτούσαν μεγάλο κόστος, όντας ιδιαίτερα εξειδικευμένοι. Σήμερα, αυτά τα μαθήματα διδάσκονται ευρέως σε σχολεία σε όλο τον κόσμο, είτε σε ειδικά μαθήματα είτε ως μέρος μιας γενικότερης εκπαίδευσης σχετικά με τις τεχνολογίες ή τη μηχανική σχεδίαση στην βιομηχανική παραγωγή. Επίσης, η διαθεσιμότητα του λογισμικού, όπως πακέτα προσομοίωσης και συστήματα προγραμματισμού εκτός σύνδεσης που μπορούν να ενσωματώσουν οι ρομποτικές εφαρμογές, έχει μειώσει τον χρόνο αλλά και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος κατά την παραγωγική διαδικασία. Έχει κάνει, τέλος, το έργο του προγραμματισμού των ρομποτικών συστημάτων ευκολότερο και φθηνότερο.

2. Ευκολία ενσωμάτωσης: Οι εξελίξεις στην υπολογιστική ισχύ, στις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού και στις τεχνολογίες δικτύωσης έχουν κάνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση των ρομποτικών συστημάτων ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από πριν. Για παράδειγμα, ενώ οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές έπρεπε κάποτε να συνδεθούν μεμονωμένα σε χειριστήρια των ρομπότ με ειδική καλωδίωση μέσω ειδικών ακροδεκτών, συνδετήρων και κουτιών σύνδεσης, τώρα χρησιμοποιούν τεχνολογίες plug-and-play στις οποίες τα εξαρτήματα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας απλούστερη καλωδίωση δικτύου. Τα εξαρτήματα θα αναγνωριστούν αυτόματα στο σύστημα ελέγχου, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης. Αυτοί οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές μπορούν να παρακολουθούν τα ίδια τα συστήματα τους και να αναφέρουν την κατάστασή τους στο σύστημα ελέγχου, έστι βοηθούν στον έλεγχο της διαδικασίας και συλλέγουν δεδομένα για τη συντήρηση.

3. Νέες δυνατότητες: Τα ρομπότ γίνονται επίσης πιο έξυπνα. Είναι μακριά η εποχή όπου τα πρώτα ρομπότ ακολούθησαν τυφλά τον ίδιο δρόμο και αργότερα χρησιμοποιούσαν λέιζερ ή συστήματα όρασης για τον εντοπισμό του προσανατολισμού των τμημάτων και των υλικών. Οι τελευταίες γενιές ρομπότ μπορούν να ενσωματώσουν πληροφορίες από πολλαπλούς αισθητήρες και να προσαρμόσουν τις κινήσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Όπως τονίζει ο κ. Ζανδές: «Η ευκολία στη χρήση και τον προγραμματισμό ενός συνεργατικού ρομπότ, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ. Έτσι, μελετούμε, παράγουμε και ενσωματώνουμε στις λύσεις μας καινοτόμα εργαλεία όπως το Wizard Easy Programming (εργαλείο για εύκολο προγραμματισμό του ρομπότ, βήμα-βήμα), το Lead-Through Device (συσκευή καθοδήγησης & προγραμματισμού), την εφαρμογή AR Viewer για Smartphones & Tablets, ώστε η ενσωμάτωση ενός cobot στην ελληνική επιχείρηση να γίνεται πιο εύκολη και απροβλημάτιστη από ποτέ».

4. Τα ρομπότ αναλαμβάνουν νέους ρόλους: Καθώς μειώνεται το κόστος και η πολυπλοκότητα της αυτοματοποίησης εργασιών στις παραγωγικές διαδικασίες με τη χρήση των ρομπότ, είναι πιθανό ότι οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ήδη ρομπότ θα χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Εντούτοις, στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, αναμένουμε μια πιο θεμελιώδη αλλαγή σχετικά με τα είδη των εργασιών για τα οποίες τα ρομπότ επιλέγονται τόσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όσο και για τις οικονομικές και βιώσιμες λύσεις που προσφέρουν.

5. Ευέλικτα συστήματα παραγωγής: Τα συστήματα αυτοματισμού γίνονται όλο και πιο ευέλικτα και ευφυή, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους αυτόματα για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ή να ελαχιστοποιήσουν το κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εξειδικευμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις γραμμές πλήρωσης και συσκευασίας ποτών μπορούν να προσαρμόσουν αυτόματα την ταχύτητα ολόκληρης της γραμμής παραγωγής ώστε να ταιριάζει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα εξειδικευμένα συστήματα μπορούν αυτόματα να κάνουν μικρές προσαρμογές στην ταχύτητα της γραμμής παραγωγής για να βελτιώσουν τη συνολική ισορροπία των επιμέρους γραμμών και να μεγιστοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος παραγωγής.

6. Ευκαιρίες για ανάπτυξη εργασιακών ευκαιριών: Καθώς οι βιομηχανίες και οι κατασκευαστές ρομποτικών συστημάτων συνεχίζουν να αναπτύσσονται δίπλα-δίπλα, δημιουργούνται μια σειρά από νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Αποτελεί άλλωστε έναν από τους μεγαλύτερους αντίκτυπους των ρομπότ στη μεταποιητική βιομηχανία η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αντί λοιπόν να μετακινούν βαριά μέρη ή να εκτελούν μονότονες εργασίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν συντήρηση στα μηχανήματα. Μια έκθεση από μια ελβετική εταιρεία προβλέπει ότι ενώ τα ρομπότ θα μετατοπίσουν 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως μέχρι το 2022, θα δημιουργήσουσουν ωστόσο 133 εκατομμύρια νέες. Αυτοί οι τύποι θέσεων εργασίας όχι μόνο είναι πιο επιθυμητοί, αλλά επίσης απομακρύνουν τους ανθρώπους από δυνητικά επικίνδυνες εργασίες. Τα ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες εργασίες χωρίς κίνδυνο τραυματισμών ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικίνδυνες εργασίες όπου σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε επικίνδυνους καπνούς ή περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, αξίζει να επισημανθεί ότι τα ρομπότ ήταν υπεύθυνα για τον χειρισμό των ραδιενεργών αποβλήτων ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Η χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων στην παραγωγή
Ο αυτοματισμός στη μεταποιητική βιομηχανία αυξάνεται και συνεχίζει να διαμορφώνει τη βάση του σύγχρονου εργοστασίου. Οι βιομηχανίες προσπαθούν για ένα πλήρες ψηφιακό και αυτοματοποιημένο εργοστάσιο από την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού υλικών, την ίδια την παραγωγική διαδικασία έως την παράδοση του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, πριν από έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι χρήσιμο να επισημανθούν τα οφέλη των αυτοματοποιημένων στρατηγικών παραγωγής.
Αναντίρρητα, οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον αυτοματισμό για την αύξηση της ακρίβειας, της συνέπειας και της μεγαλύτερης λειτουργικής απόδοσης. Η εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση αισθητήρων και συσκευών που παρακολουθούν τον εξοπλισμό και παράγουν φιλικά προς το χρήστη δεδομένα, γραφικά κ.λπ. θα βοηθήσει στη σύνδεση των γραμμών παραγωγής και θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως:
• μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας
• παροχή προβλεπτικής συντήρησης
• βελτίωση της λήψης αποφάσεων.

Η ύπαρξη συσκευών για την παρακολούθηση των υλικών στο απόθεμα ή στο σταθμό εργασίας μπορεί να μειώσει τον χρόνο διακοπής της λειτουργίας λόγω της εξάντλησης του αποθέματος ενώ μπορεί επίσης να αυξήσει την απόδοση του εξοπλισμού, έχοντας τη δυνατότητα να υποδείξει το χρονοδιάγραμμα της συντήρησης ή της επισκευής. Η απόκτηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει τις βιομηχανίες να κατανοήσουν τους χρόνους παράδοσης και να παράσχουν ακριβέστερες εκτιμήσεις και χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Ζανδές τονίζει μάλιστα ότι: «κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας μπορούν πλέον να εξάγονται στο cloud, επιτρέποντας το σχεδιασμό σεναρίων προληπτικής συντήρησης ή απομακρυσμένης αποσφαλμάτωσης. Την ίδια στιγμή, η ασφαλής αλληλεπίδραση ρομπότ & ανθρώπου και η δυνατότητα ταχύτατης επικοινωνίας των ρομπότ μεταξύ τους αλλά και με τα συστήματα αυτοματισμού, «ξεκλειδώνουν» ένα τεράστιο εύρος νέων εφαρμογών.

Επιπλέον, η ευκολία στον προγραμματισμό όπως και η χρήση νέων τεχνολογιών αναπαράστασης και απομακρυσμένου ελέγχου – Digital Twin – καθιστούν τα ρομπότ προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό νέων χρηστών και επιχειρήσεων». Επιπλέον, οι αυτοματοποιημένες συσκευές βελτιώνουν την επαναληψιμότητα, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα στην παραγωγή. Συνολικά, η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση προσφέρει ένα πιο προβλέψιμο μοντέλο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ παρέχει διαφάνεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Εν κατακλείδι, το μέλλον της αυτοματοποίησης στη βιομηχανία προοδεύει κυρίως μέσα από την ευρεία χρήση της ρομποτικής, της μηχανικής όρασης, του IIoT αλλά και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών. Παρά τα άλματα στον αυτοματισμό των συστημάτων της βιομηχανίας, υπάρχουν πολλά ακόμη που έρχονται. Καθώς ο αυτοματισμός ενσωματώνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, οι διαδικασίες θα γίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικές. Τα βιομηχανικά ρομπότ είναι σήμερα πιο προσιτά από ποτέ και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η ρομποτική γίνεται προσιτή πλέον και για μικρές και μεσαίες βιομηχανίες. Τα τυπικά μοντέλα ρομπότ παράγονται πλέον μαζικά, καθιστώντας τα διαθέσιμα για να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Ζανδές, το πιο πρωτοποριακό ωστόσο πλεονέκτημά των αυτοματοποιημένων ρομποτικών συστημάτων, είναι ότι μπορούν να εισάγουν τη βιομηχανία σε μία νέα εποχή «Ψηφιοποίησης – Συνεργατικότητας – Απλοποίησης». Σίγουρα, τόσο τα ρομπότ όσο και τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν αποτελούν το μέλλον της βιομηχανίας αλλά το καταπληκτικό τεχνολογικό παρόν.

 

CASE STUDY
Η βιομηχανία ΕΨΑ επενδύει σε ρομποτικά συστήματα με γνώμονα τη συνεχή εξέλιξη

Αρχικά, να σημειωθεί ότι στην παραγωγή της ΕΨΑ έχουν εγκατασταθεί ρομποτικά συστήματα συσκευασίας και αποσυσκευασίας, παλετοποίησης και αποπαλετοποίησης. Η επένδυση ολοκληρώθηκε πριν περίπου 12 χρόνια και μας επέτρεψε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, αφού ο σταθμός παλετοποίησης πλέον σπάνια καθυστερεί την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, το «χτίσιμο» της παλέτας γίνεται πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάνοντας τις παλέτες πιο σταθερές – κάτι που ήταν απαραίτητο για το στοίβαγμα των παλετών σε δεύτερο επίπεδο.

Βέβαια, κατά την εγκατάσταση των ρομποτικών συστημάτων υπήρχαν αρκετά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Αρχικά, είχαμε περιορισμένο διαθέσιμο χώρο στην παραγωγή μας, οπότε η εγκατάσταση θα έπρεπε να μην καταλαμβάνει πολλά τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια θα έπρεπε να γίνουν προσαρμογές για τις διαφορετικές συσκευασίες που είχαμε στην παραγωγή, κάτι που απαιτούσε ειδικές «πένσες» που θα έπιαναν τα κιβώτια. Τέλος, είχαμε διαφορετικές διατάξεις παλετοποίησης για κάποιες χώρες που εξάγαμε, οπότε δημιουργήθηκαν ξεχωριστά προγράμματα σε κάθε ρομπότ, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.
Η όλη επένδυση έφτασε σχεδόν το 1 εκ. ευρώ και είχε πολύ λογικό κόστος χρήσης όλα αυτά τα χρόνια. Τα ρομποτικά συστήματα της ΕΨΑ χρησιμοποιούνται στην παλετοποίηση και αποπαλετοποίηση των κιβωτίων. Από τη στιγμή που έγιναν οι οριστικές ρυθμίσεις από τη SABO που εγκατέστησε τον εξοπλισμό, χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Η χρήση των συστημάτων ήταν απλή, αν και περάσαμε ένα αρχικό στάδιο εξοικείωσης όπου έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπήρχαν φωτοκύτταρα ασφαλείας που περιόριζαν το χώρο κίνησης του χειριστή και πως κάποιες στιγμές χρειαζόταν επαναφορά του μηχανισμού στην αρχική θέση για να δουλέψει σωστά. Ανά διαστήματα χρειαζόμαστε μικρορυθμίσεις από εξειδικευμένο προσωπικό, όμως συνολικά τα συστήματα δουλεύουν σε ικανοποιητικό ρυθμό.
Μιχάλης Τσαούτος, Γενικός Διευθυντής της ΕΨΑ Α.Ε.

 

CASE STUDY
Μακροχρόνια επένδυση σε ρομποτικά συστήματα

Στην βιομηχανική μονάδα Σούρπης των ΜΥΛΩΝ ΛΟΥΛΗ ΑΕ χρησιμοποιούμε ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης στο τμήμα μικροσυσκευασίας, όπου συσκευάζονται τα καταναλωτικά μας προϊόντα με τον εμπορικό τίτλο «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». Τα χρησιμοποιούμενα ρομποτικά συστήματα, είναι (ο ρομποτικός βραχίονας) της εταιρείας ΑΒΒ, ενώ η τελική εφαρμογή έχει γίνει από ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, σε δύο συστήματα από την εταιρεία SABO και σε ένα τρίτο από την εταιρεία ICON. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων παλετοποίησης που επιλέχθηκαν, μας βοήθησε να αυξήσουμε την παραγωγική μας δυναμικότητα διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία μας και την γρήγορη ανταπόκριση σε αλλαγές των παραγγελιών. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων ήταν για μας μονόδρομος. Έπρεπε σε συγκεκριμένους χώρους να πετύχουμε σύνθετες διαδικασίες παλετοποίησης και αυτό ήταν εφικτό με την χρήση των ρομποτικών συστημάτων.

Οι επενδύσεις έγιναν σταδιακά, ξεκινώντας σχεδόν πριν δεκαεννέα χρόνια με ένα «απλό» ρομπότ FANUK για να καταλήξουμε στα σύγχρονα ρομπότ ΑΒΒ. Συνολικά το κόστος των σχετικών επενδύσεων (μόνον τα ρομποτικά συστήματα) ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων, έγινε αποκλειστικά στο τμήμα μικροσυσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων για την παλετοποίηση των «κιβωτίων» πακέτων αλεύρων που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ.

Η λειτουργία των γραμμών συσκευασίας είναι εξαρτώμενη από την λειτουργία των ρομπότ. Η εναλλακτική «χειροκίνητη» λειτουργία θα ήταν απαγορευτική, τόσο οικονομικά, όσο και τεχνολογικά. Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων στον τομέα συσκευασίας είναι μονόδρομος. Συνδέεται απόλυτα με την γενικότερη λειτουργία των γραμμών συσκευασίας, οπότε η επίδρασή τους είναι καταλυτική και θα επεκτείνεται.
Λεωνίδας Κοζανίτης, Δ/ντής Εργοστασίου Σούρπης, Μύλοι Λούλοι

 

CASE STUDY
Tα ρομπότ βγαίνουν από το πανεπιστήμιο στη βιομηχανία

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν υλοποιηθεί πολλά projects σε ένα αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στο ερευνητικό πρόγραμμα THOMAS – Mobile dual arm robotic workers with embedded cognition for hybrid and dynamically reconfigurable manufacturing systems, έχουμε υλοποιήσει την ιδέα του ρομποτικού βοηθού ενός εργαζομένου στη γραμμή παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρομποτικός βοηθός είναι ικανός να αναλάβει εργασίες που θα τις αναλάμβανε κάποιος χειριστής όπως το να φορτώσει κομμάτια σε μηχανές για περαιτέρω επεξεργασία, την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης κομματιών και την μεταφορά τους σε διαφορετικούς σταθμούς παραγωγής μεταξύ άλλων. Μια τέτοια ιδέα επιτρέπει την διευκόλυνση της φυσικής αναδιάταξης του εργοστασίου καθώς τα ρομποτικά συστήματα είναι πλέον κινούμενα και είναι εφικτό να λειτουργήσουν σε διαφορετικές θέσεις στην παραγωγή. Προκειμένου να κατασκευαστεί ένα τέτοιο ρομπότ, χρησιμοποιήσαμε μια αυτοκινούμενη ρομποτική πλατφόρμα στην οποία προσαρμόσαμε δύο ρομποτικούς βραχίονες, προσομοιάζοντας την μηχανική δομή ενός χειριστή. Επιπλέον, εξοπλίσαμε το σύστημα με ένα σύνολο αισθητήρων και λογισμικών συστημάτων τα οποία του προσδίδουν την απαιτούμενη εξυπνάδα μεταξύ άλλων το εξοπλίσαμε με συστήματα τεχνητής όρασης, λογισμικό λήψης αποφάσεων και προτεραιοποίησης εργασιών, λογισμικό χαρτογράφησης και αυτόνομης πλοήγησης, λογισμικό αναγνώρισης ανθρώπων και εκτίμησης των προθέσεών τους και αρκετές επιπλέον λειτουργείς που καθιστούν μια τέτοια εφαρμογή εφικτή.

Τα οφέλη από μια τέτοια εφαρμογή είναι πολλά:
1. Συγκεκριμένα ο χειριστής αποφεύγει την ανύψωση και μεταφορά αντικειμένων τα οποία ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο βάρος καθώς τα αντικείμενα αυτά τα χειρίζονται πλέον τα ρομπότ.
2. Επίσης επιτυγχάνεται αύξηση του ποσοστού χρόνου που ο χειριστής αφιερώνει σε εργασίες συναρμολόγησης από 70% του χρόνου του σε περισσότερο από 95%. Αυτό είναι εφικτό καθώς ο χρόνος που απαιτείται από τον χειριστή να εκτελεί εργασίες μη προστιθέμενης αξίας μειώνεται.
3. Τέλος, η συνεργασία ανθρώπου με ρομπότ αποτελεί ικανό συνδυασμό που επιτρέπει την διαχείριση περισσότερων παραλλαγών και μοντέλων στο ίδιο σύστημα παραγωγής, επιτυγχάνοντας αύξηση επιπέδου 100% και συγκεκριμένα από τα 3 μοντέλα που είναι ικανό να χειριστεί το σύστημα σε 6 μοντέλα.

Η έρευνα του εργαστηρίου μας συνεχίζεται σε συνεργασία με πολλές επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και επιπλέον οφέλη αναμένεται να καταστούν ορατά και εφικτά.
Δρ. Σωτήρης Μακρής, Υπεύθυνος στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών