Χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, μέσα στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να εδραιωθούν νέες καινοτόμες λύσεις και πρακτικές εφαρμογές των δυνατοτήτων του Internet of Τhings, αναβαθμίζοντας τις δομές πολλών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η επανάσταση που φέρνει το ΙοΤ δεν θα είναι μόνο τεχνολογική, αλλά θα μεταμορφώσει σε βάθος την οικονομία και το επιχειρείν.

Σε ένα κόσμο όπου άνθρωποι και μηχανές καλούνται να συνεργαστούν και να συμβιώσουν, οι επιχειρηματικές οργανωτικές δομές του παρελθόντος δημιουργούν φραγμούς και εμπόδια, που όχι μόνο καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια, αλλά είναι πιθανό να απαξιώνουν την πληροφορία και να εμποδίζουν τη διάχυση της γνώσης. Σε αυτό το σημείο, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έρχεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση αυτές της μεταποιητικής βιομηχανίας.
Το IoT αφορά ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας με απλά λόγια σε αντικείμενα, μηχανές και συσκευές να μεταφέρουν δεδομένα μέσω ενός δικτύου χωρίς τη χρήση ανθρώπινων πόρων. Στο μέλλον, είναι απολύτως πιθανό σχεδόν κάθε παραγόμενο αντικείμενο -είτε υποδομή είτε αναλώσιμο- να ενσωματωθεί με αισθητήρες, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την απόδοση και να στηρίζουν τις λειτουργίες που αποτυγχάνουν και να προσθέσουν με αυτό τον τρόπο αξία στη διαδικασία παραγωγής ή στο ταξίδι του αγοραστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Global Data, η παγκόσμια αγορά IoT θα ανέλθει σε 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024, καθώς το νέο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού δεν πρόκειται να ξεφουσκώσει. Αντιθέτως, η ζήτηση για τεχνολογίες που θα βοηθήσουν το εργατικό δυναμικό να επιστρέψει με ασφάλεια στη δουλειά του θα συνεχίσει να αυξάνεται. Όπως λέει Richard Adler, συγγραφέας και Distinguished Fellow του IFTF: «Παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα ασφάλειας, το IoT θα εξαπλωθεί και οι άνθρωποι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αυτό. Το κόστος των παραβιάσεων θα θεωρηθεί σαν το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία δεν έχουν πείσει πολλούς ανθρώπους να μην οδηγήσουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, το IoT στη βιομηχανική παραγωγή είναι μια από τις πιο προσανατολισμένες στο μέλλον τεχνολογίες για τη βιομηχανία και αυτό γιατί συνδυάζει δύο στρατηγικές ψηφιοποίησης – το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τη Βιομηχανία 4.0. Το προϊόν αυτών των δύο τεχνολογιών είναι το Industrial Internet of Things (I-IoT), το IoT δηλαδή για τη βιομηχανική παραγωγή. Συνδυάζει τα μηχανήματα που μπορούν να μάθουν με τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, την τεχνολογία αισθητήρων και την τεχνολογία αυτοματισμού, που ήδη συνυπάρχουν σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η στενότερη δικτύωση του ψηφιακού κόσμου των μηχανών δημιουργεί τη δυνατότητα για βαθιές αλλαγές στην παγκόσμια βιομηχανία και σε πολλούς τομείς της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής. Με βάση όλα αυτά, είναι αναγκαίο να παρουσιάσουμε τις μελλοντικές τάσεις του αύριο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνολογικές εφαρμογές IoT και IIoT.

1. Αύξηση των εφαρμογών IIoT
Ο αυτοματισμός της παραγωγής συνεχίζει να αυξάνεται, με τον αριθμό των εταιρειών που επιλέγουν να αυτοματοποιήσουν και να εφαρμόσουν το IIoT να εκτοξεύεται σε νέα επίπεδα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η μηχανική μάθηση και η ρομποτική είναι δύο εφαρμογές που αυξάνουν την αυτοματοποίηση. Η μηχανική μάθηση θα αυτοματοποιεί ολοένα και περισσότερο τις διαδικασίες της παραγωγής, επομένως απαιτείται λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση ενώ ο αυξανόμενος αριθμός αναλήψεων της ανθρώπινης εργασίας από τη ρομποτική έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα άτομα στο χώρο εργασίας.

2. Η επανάσταση της ασύρματης σύνδεσης
Δεν έχει κάθε εφαρμογή IIoT πρόσβαση σε τοπικές υποδοχές. Οι εφαρμογές για φορητές συσκευές θα χρειαστούν μπαταρία ή τροφοδοσία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν προηγμένες ασύρματες τεχνολογίες του IoT, όπως 4G και 5G, για να συνδεθούν με εξοπλισμό IIoT κατά τη μεταφορά. Η άφιξη του 5G είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες συνδεσιμότητας IoT και θα κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη συνδεσιμότητα για τη βιομηχανία όσον αφορά το βιομηχανικό IoT. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι το 4G διασφαλίζει ότι το δίκτυο της εταιρείας είναι πλήρως απομονωμένο, ώστε όλα να είναι ασφαλή και προσβάσιμα.

3. Υιοθέτηση της εικονικής πραγματικότητας για απομακρυσμένες λειτουργίες
Η Εικονική Πραγματικότητα θα γίνει κυρίαρχη για τις βιομηχανικές εφαρμογές το 2022, όσον αφορά στην εκπαίδευση και τη θέση σε λειτουργία. Οι συσκευές που συνδυάζουν οθόνη, κάμερα και μικρόφωνο θα είναι πιο εξελιγμένες και οι προμηθευτές μηχανών θα συνεργάζονται συχνότερα με τους πελάτες τους ή τους μηχανικούς σέρβις μέσω VR. Το 2020 είδαμε πώς το IoT βοηθά τις εταιρείες να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν υπάρχουν προβλήματα για την επιτόπου διαχείριση. Η δυνατότητα ανάθεσης μηχανών από απόσταση έκανε τις εταιρείες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να βρίσκονται στην τοποθεσία. Ο προμηθευτής μηχανημάτων είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον πελάτη μέσω ενός ακουστικού επαυξημένης πραγματικότητας, όπως ένα HoloLens. Ο πελάτης βλέπει οδηγίες εικονικής πραγματικότητας και δεδομένα συντήρησης για να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες, ενώ ο προμηθευτής μηχανών λαμβάνει μια ζωντανή ροή με αυτό που βλέπει ο πελάτης. Επομένως, πολλοί προμηθευτές μηχανών δεν θα θέλουν να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο θέσης σε λειτουργία και έτσι η εξ αποστάσεως θέση σε λειτουργία θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2021.

4. Χρήση των δεδομένων μηχανής για τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες
Τα συνδεδεμένα μηχανήματα άνοιξαν νέες πόρτες για τη χρήση δεδομένων μηχανών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Δεν είναι ενδιαφέρον μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και για τις μικρότερες εταιρείες να κάνουν χρήση των δεδομένων τους. Λόγω της αύξησης των συνδεδεμένων μηχανών, ο αριθμός των εταιρειών με πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μηχανών αυξήθηκε, επίσης, πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για πολλές εταιρείες να ανακαλύψουν ποιες είναι οι νέες δυνατότητες. Η χρήση των δεδομένων δεν είναι μόνο σημαντική για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση των μηχανών των εταιρειών, αλλά και για τη δημιουργία μιας καλύτερης μακροπρόθεσμης σχέσης με τους πελάτες. Τα δεδομένα του μηχανήματος μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη αστοχιών του εξοπλισμού προβλέποντας και εκτελώντας τη συντήρηση του μηχανήματος πριν παρουσιαστεί σφάλμα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος μπορεί τελικά να μειωθεί.

5. Αυτοεκπαίδευση μηχανικής μάθησης
Η μηχανική μάθηση είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης όπου τα συστήματα πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν αυτόματα και να βελτιώνονται από την εμπειρία χωρίς να προγραμματίζονται από ανθρώπους. Η εφαρμογή μηχανικής εκμάθησης μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, επειδή η προεπεξεργασία για την προσθήκη ετικετών και την κανονικοποίηση πολλών δεδομένων απαιτεί χρόνο. Το 2022, αναμένεται να προκύψει μάθηση χωρίς επίβλεψη για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον ανθρώπινη παρέμβαση, αφού τα δεδομένα από τη συσκευή αποστέλλονται αυτόματα στον αλγόριθμο. Έτσι, η μηχανική εκμάθηση θα ανιχνεύσει μοτίβα κανονικής χρήσης και επομένως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα παρακολουθεί επίσης τα ασυνήθιστα μοτίβα. Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα δημιουργεί έναν αριθμό μοτίβων, αλλά όταν ένα μέρος του μηχανήματος αρχίζει να αποτυγχάνει, δημιουργούνται νέα μοτίβα με ορισμένες αποκλίσεις εκτός του κανονικού σχεδίου. Όταν συμβεί μια τέτοια κατάσταση, οι προμηθευτές μηχανημάτων θα λάβουν μια ειδοποίηση, ώστε να γνωρίζουν ότι απαιτείται συντήρηση.

6. Η «έξυπνη» συσκευασία επωφελείται από το IoT
Η έξυπνη συσκευασία που χρησιμοποιεί άμεσα υλικά με ενσωματωμένη διασύνδεση παρέχει προηγμένα οφέλη του IoT για τις βιομηχανίες. Μια πρωταρχική πτυχή της έξυπνης συσκευασίας είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ασχοληθούν με αυτήν, καθώς και ότι παράγει δεδομένα για να χειριστούν ένα προϊόν πιο αποτελεσματικά. Η έξυπνη συσκευασία μπορεί να εκδηλωθεί με τη μορφή βίντεο συνταγών και άλλων επιδείξεων που εξηγούν τη χρήση του προϊόντος. Το IoT και η συσκευασία συνεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων, κωδικών QR και επιλογών επαυξημένης πραγματικότητας/εικονικής πραγματικότητας/μικτής πραγματικότητας. Η ιδέα είναι να προστεθεί αξία για τους καταναλωτές και επίσης να συλλέγονται δεδομένα – μέσω έξυπνης παρακολούθησης – για περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Μελλοντικές τάσεις στα συστήματα IoT/IIoT
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Fortune Business Insights IoT, η αγορά του IoT αναμένεται να αυξηθεί από 190 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 1,111 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026. Πρόκειται για εκπληκτική ανάπτυξη με 24,7% σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Μάλιστα, η ανάπτυξη αναμένεται να εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ορισμένες από τις κορυφαίες στρατηγικές τάσεις του Internet of Things (IoT) που θα κατευθύνουν και θα κυριαρχήσουν στην ψηφιακή επιχειρηματική καινοτομία βραχυπρόθεσμα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αντίκτυπο της χρήσης του IoT στον Μεταποιητικό Τομέα
Η χρήση της τεχνολογίας IoT αποδεικνύεται επωφελής για τις βιομηχανίες. Μεταμορφώνει το βιομηχανικό τομέα με τις τεχνικές που βασίζονται σε δεδομένα και φέρνει μια ψηφιακή επανάσταση σε όλες τις επιχειρήσεις. Για πολλά χρόνια, οι βιομηχανίες προσπαθούν να κατορθώσουν προσαρμογή, βελτιωμένη παραγωγικότητα και λειτουργικότητα. Με την έλευση του IIoT, υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος στους τομείς της παραγωγής περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα.

Αυξημένα έσοδα
Με τον τεράστιο μετασχηματισμό στη μεταποιητική βιομηχανία, το IoT έχει επιτρέψει προηγμένες λειτουργίες να μετριάσουν όλες τις πιθανές αστοχίες στο βιομηχανικό τομέα. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα στις βιομηχανίες να βιώσουν μια τεράστια αύξηση στα έσοδά τους, κυρίως επειδή η αύξηση των αριθμών εσόδων εξαρτάται από την παραγωγή της επιχείρησης. Η ενσωμάτωση λύσεων που λειτουργούν με τεχνολογία IoT όχι μόνο θα αυξήσει τα επίπεδα παραγωγής αλλά θα ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα της παραγωγής επηρεάζοντας έτσι την αύξηση των εσόδων. Έτσι, η τεχνολογία IoT βοηθά στην παρακολούθηση των μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργεί ακριβείς αναφορές για καλύτερες αποφάσεις. Αυτό βοηθά στο να γίνουν οι επιχειρηματικές στρατηγικές καλύτερες και πελατοκεντρικές.

Διασυνδεσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των πραγμάτων (περιουσιακών στοιχείων). Η μονάδα παραγωγής αποτελείται από τεράστια μηχανήματα και μονάδες που απαιτούν έντονη παρακολούθηση για καλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, εάν συμβεί βλάβη του μηχανήματος, ολόκληρο το εργοστάσιο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα μηχανήματα να χάσουν την απόδοσή τους. Το IoT γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των στοιχείων και της απόδοσής τους με τη βοήθεια συσκευών αισθητήρων. Αυτές οι συσκευές εξάγουν δεδομένα για να παρουσιάσουν μια σαφέστερη εικόνα της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου και να διασυνδέσουν ολόκληρη την εγκατάσταση για να διευκολύνουν την στιγμιαία παρακολούθηση. Αυτό βοηθά τους διευθυντές να αποκτούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες του εξοπλισμού και να λαμβάνουν τις ανάλογες αποφάσεις.

Βελτιωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Το IoT μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε σημαντικά επίπεδα. Το IoT παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης μιας έξυπνης λύσης IoT για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ασφάλεια και επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης βάσει συνθηκών, ειδικά σε προϊόντα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με έναν ριζικό μετασχηματισμό λόγω του IoT, ο βιομηχανικός τομέας μπορεί τώρα να αποκτήσει πληροφορίες για κάθε προϊόν και να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες σε μια πλατφόρμα cloud για μελλοντική χρήση.
Το IoT είναι μια σημαντική ιδέα που στοχεύει κυρίως στη δημιουργία απλοποιημένης διαχείρισης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παρέχει οικονομικά αποδοτικές τεχνικές αυτοματισμού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Εν κατακλείδι, οι θετικές επιπτώσεις του IoT στο βιομηχανικό τομέα αφήνουν ένα ίχνος μετασχηματισμού που αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες του κλάδου. Επίσης, οι μοναδικές εφαρμογές που προσφέρει το IoT στη βιομηχανία συμβάλλει στην καλύτερη παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πολλά οφέλη του IoT στη βιομηχανία είναι ο τρόπος με τον οποίο βελτιώνει τελικά τη λειτουργική απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα μηχάνημα δεν λειτουργεί σε ευνοϊκή κατάσταση ή πρόκειται να πέσει η απόδοση του, οι συνδεδεμένοι αισθητήρες μπορούν να προσδιορίσουν την πιθανή βλάβη και να ενεργοποιήσουν ένα αίτημα επισκευής σε έναν μηχανικό. Έτσι, το IoT παίρνει μια προσέγγιση προληπτικής συντήρησης στο επόμενο επίπεδο, εξοικονομώντας χιλιάδες δολάρια από τις βιομηχανίες σε αδικαιολόγητες επισκευές και αντικαταστάσεις. •

Pragma-IoT
Η Pragma είναι μια νεοφυείς εταιρεία και spin-off του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη white-label πλατφόρμας, αισθητήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των κτιρίων και των μηχανών. Ο Δρ. Στυλιανός Κρηνίδης, εκ των συντελεστών της Pragma έρχεται να δώσει μια καινοτόμα και δυναμική απάντηση στις προκλήσεις των βιομηχανιών σήμερα, τόσο με την ΙοΤ πλατφόρμα όσο και με την τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση δεδομένων και παραγωγή γνώσης.

Ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρετε στις βιομηχανικές επιχειρήσεις;
Έχοντας ως στόχο οργανισμούς (από ΜΜΕ έως μεγάλες βιομηχανίες), που σκοπεύουν να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, καθώς και να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά τα στοιχεία της επιχείρησης τους, η Pragma-IoT παρέχει μια white-label ΙοΤ πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στις οργανωτικές ανάγκες τους.
Οι καινοτόμες υπηρεσίες ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγει, σε συνδυασμό με τους αλγορίθμους Tεχνητής Nοημοσύνης (π.χ. αλγόριθμοι πρόβλεψης, ανάλυσης τάσεων, ανίχνευσης σφαλμάτων, προγνωστική συντήρηση, μηχανές αποφάσεων, κ.λπ.) μπορούν και μετατρέπουν τα δεδομένα σε πληροφορίες και γνώση, βοηθώντας στην καλύτερη λειτουργία του εργοστασίου/κτιρίου, μηχανών, αλλά και της ίδιας της γραμμής παραγωγής, πηγαίνοντας την ένα βήμα παραπέρα, τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο ποσότητας.
Ένα άλλο εργαλείο που προσφέρει η Pragma είναι αυτό της επαυξημένης πραγματικότητας τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση νέων υπαλλήλων/εργατών στις ανάγκες του εργοστασίου/επιχείρησης όσο και σε νέες τεχνολογίες (π.χ. νέα μηχανήματα) την ώρα της εργασίας τους, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία ειδικού. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε απομακρυσμένων χώρους, αλλά και σε περιπτώσεις αλληλεπιδραστικής συντήρησης.

Ποιες ευκαιρίες και προκλήσεις δημιουργούνται με την υιοθέτηση των λύσεων που προσφέρει το Industry 4.0 στη βιομηχανική παραγωγή;
Η υιοθέτηση Industry 4.0 λύσεων από τις βιομηχανίες έχει δημιουργήσει μια σειρά ευκαιριών και προκλήσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 από τις επιχειρήσεις συμβάλει στον περεταίρω ψηφιακό μετασχηματισμό τους, που αποτελεί και βασική πρόκληση για την ελληνική βιομηχανία. Το μέγεθος της πρόκλησης αυτής σχετίζεται με το βαθμό ετοιμότητας και ωριμότητας των επιχειρήσεων ώστε να ενσωματώσουν τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 στην παραγωγική τους διαδικασία, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εξειδικευμένου προσωπικού. Πέραν του ψηφιακού μετασχηματισμού, από την υιοθέτηση τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 δημιουργούνται τα θεμέλια για μια Ευέλικτη Παραγωγή (Agile Manufacturing), όπου οι εταιρίες θα μπορούν να αντιδράσουν άμεσα στις μεταβολές της αγοράς αφού η παραγωγική διαδικασία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα είναι συνδεδεμένη με την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και με τους τελικούς χρήστες. Η διασυνδεδεμένη αυτή παραγωγή δημιουργεί την ανάγκη για νέα είδη επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και την προστασία, τον έλεγχο και τη διαχείριση των δεδομένων.

Ένα μεγάλο βήμα της Βιομηχανίας 4.0, είναι η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με ευφυείς αισθητήρες (π.χ. ρύθμιση παραμέτρων, χειρισμός μεγάλου όγκου δεδομένων, λήψη αποφάσεων, κ.λπ.). Όμως αυτό ενέχει σημαντικές δυσκολίες σε τεχνικό επίπεδο, λόγω της μεγάλης κλίμακας και της πολύπλοκης δομής των ασύρματων βιομηχανικών δικτύων. Η καταγραφή και μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων, δημιουργεί επίσης ανησυχία στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς κάποια από τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για τη βιομηχανία. Έμφαση χρειάζεται να δοθεί σε θέματα κυβερνοασφάλειας αλλά και φυσικής πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών παραγωγής.