Η COP28 έδωσε κάποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα, με τη δέσμευση για τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ΑΠΕ έως το 2030 και της έκκλησης για μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Όμως, ο όρος “σταδιακή κατάργηση” των ορυκτών καυσίμων έμεινε ρητά εκτός της συμφωνίας. Τα δύο τρίτα (67%) των ευρωπαίων ηγετών στο επιχειρείν συμφωνούν ότι η διάσκεψη θα επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια στη χώρα τους. Ωστόσο οι αμφιβολίες παραμένουν, με πάνω από έναν στους δέκα (13%) να δηλώνουν ότι η COP28 στην πραγματικότητα θα επιβραδύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Αυτό προκύπτει από την έρευνα Censuswide που ανέθεσε η BayWa r.e. σε πάνω από 2.500 υπεύθυνους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι απόψεις σχετικά με την COP28 ποικίλλουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γερμανία το 22% πιστεύει ότι η διάσκεψη δεν θα έχει σημαντική επίδραση στην πράσινη μετάβαση, ενώ το 17% των Γάλλων επιχειρηματιών πιστεύει ότι θα επιβραδύνει τη μετάβαση στη χώρα τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να συμβάλλουν στη μετάβαση για τις ΑΠΕ, καθώς το 80% έχει ήδη εφαρμόσει στρατηγική για την πράσινη ενέργεια, αλλά σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (48%) μόλις τώρα ξεκινούν. Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους για πράσινη ενέργεια. Το 26% των ηγετών του επιχειρηματικού κλάδου δηλώνουν ότι η διαθεσιμότητα εφοδιασμού και υποδομών πράσινης ενέργειας είναι το κυριότερο εμπόδιο και αναφέρουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ως τις δεύτερες και τρίτες μεγαλύτερες προκλήσεις.