Στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία Βespoke SGA Services προχώρησε η Bespoke SGA Holdings του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο σύστασης της εταιρείας που αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο ΓΕΜΗ, η Βespoke SGA Services έχει μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως.ως μοναδικός της μέτοχος εμφανίζεται η Bespoke SGA Holdings.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες ή τρίτες εταιρείες, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς συνεργαζόμενες ή τρίτες εταιρείες και η άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων. Τέλος, σημειώνεται πως η έδρα της νέας εταιρείας είναι στο Μαρκόπουλο Αττικής και ειδικότερα, στις εγκαταστάσεις της ΙΟΝ.