Η κλιματική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια επιβάλλει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωργίας να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό η Syngenta επενδύει στην διαμόρφωση μιας ευέλικτης παραγωγής με βάση τις αρχές του Industry 4.0, θέλοντας να αυτοματοποιήσει πλήρως όλες τις διαδικασίες συσκευασίας των 7 γραμμών παραγωγής που διαθέτει στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Θεοδώρου, ανταποκρινόμενος στις παραπάνω ανάγκες της εταιρείας, υλοποίησε την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών συσκευασίας των 7 γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της Syngenta Hellas στην Ελλάδα, παρέχοντας όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνταν και συμμετέχοντας ως integrator στην υλοποίηση του έργου της πλήρους ιχνηλασιμότητας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το παραπάνω έργο είναι:
• Πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης όλων των επιπέδων συσκευασίας
• Κεντρική διαχείριση της σήμανσης από το τεμάχιο έως την παλέτα
• Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων, κιβωτίων και παλετών
• Αυτοματοποίηση και μείωση χρόνων setup και changeover
• Διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου διαδικασιών logistics
• Πλήρης ιχνηλασιμότητα ως αποτέλεσμα της διαδικασίας full aggregation (τεμάχιο – κιβώτιο – παλέτα).