Ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Δ. Σ. της εταιρείας παροχής Logistics SYNERGY, με Δελτίο Τύπου, ευχαριστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστικές Εταιρείες, μεσίτη, πραγματογνώμονα & σύμβουλο) για την άψογη συνεργασία τους στη διαχείριση της αποζημίωσης ύψους 12 εκατ. ευρώ μετά την ολική καταστροφή του κτιρίου (αποθήκης) και των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πελατών της στην Θέση Δύο Πεύκα το καλοκαίρι που μας πέρασε. «Η διαχείριση της πυρκαγιάς έγινε με υποδειγματικό τρόπο και με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσους συνεργάστηκαν με υπευθυνότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, στην διαχείριση της έκτακτης κατάστασης, και την διαφύλαξη της επιχειρηματικής συνέχειας της Εταιρίας, και παράλληλα μη διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία των πελατών» αναφέρει, μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται πως χρόνος που μεσολάβησε από την ημερομηνία της πυρκαγιάς μέχρι τον τελικό διακανονισμό ήταν 4 μήνες.