Την Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας εμπιστεύτηκε η ΤΙΤΑΝ για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των παιδιών των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι γονείς τους παρακολούθησαν αναλυτικό 2ωρο Webinar, στο οποίο ενημερώθηκαν για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του 2030. Στη συνέχεια, οι 50 μαθητές πραγματοποιήσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι τους βοήθησαν να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και να θέσουν έναν ξεκάθαρο στόχο τον οποίο θα επιδιώξουν να πετύχουν μέσα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.