Η Sunlight Group προχώρησε στη σύναψη ετήσιας στρατηγικής συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την προώθηση της τεχνολογίας στις μπαταρίες. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η πιλοτική γραμμή της Sunlight, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου, σε μεγάλη κλίμακα, για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) και εφαρμογές βιομηχανικής κινητικότητας. Διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες, η πιλοτική γραμμή έχει τη δυνατότητα παραγωγής στοιχείων, χρησιμοποιώντας μηχανήματα βιομηχανικής κλίμακας. Η Ομάδα Εργαστηρίων, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια Ανάλυσης, Έρευνας & Ανάπτυξης και Κατασκευής Πρωτοτύπων, θα αναλάβει την αξιολόγηση των πρώτων υλών, την έρευνα για νέα υλικά και διαδικασίες, και την αναβάθμιση των φόρμουλων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της πιλοτικής γραμμής παραγωγής.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Sunlight έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα, όπως το ΕΚΕΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το PolyLab του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα διευκολύνουν τη μελέτη των υλικών, τη ρύθμιση του εξοπλισμού, τον καθορισμό διαδικασιών και την εκπαίδευση των μηχανικών της εταιρείας. Με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ προστίθεται πολύτιμη τεχνογνωσία από μεγάλα Ευρωπαϊκά έργα, προωθώντας τις κοινές προσπάθειες του κλάδου και τη συνεχή καινοτομία.

Η Νάταλι Μαρινάκη, Head of R&D Labs της Sunlight, επεσήμανε: «Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αφοσίωση της Sunlight στην προώθηση της τεχνολογίας μπαταριών και στην επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας και απόδοσης. Ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με το ΕΚΕΤΑ, μαζί με μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών στην επιστήμη των υλικών, τη χημεία και τη μηχανική, αξιοποιώντας υπερσύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εξοπλισμό, για τη διερεύνηση εναλλακτικών υλικών με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών στις μπαταρίες».