Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis και ο κινεζικός κολοσσός EV CATL έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους, ότι υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για την προμήθεια κυψελών και μονάδων μπαταριών, για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με σχετική δήλωσή στον επίσημο ιστότοπο της Stellantis, οι δύο εταιρείες εξετάζουν επίσης μια πιθανή επένδυση για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με ποσοστό 50-50 για την υποστήριξη της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας σκιαγραφεί μια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της CATL και της Stellantis σε δύο στρατηγικά μέτωπα: αφενός τη δημιουργία ενός τολμηρού τεχνολογικού χάρτη πορείας για την υποστήριξη των ηλεκτρικών οχημάτων αιχμής με μπαταρία της Stellantis και αφετέρου τον εντοπισμό των ευκαιριών για περαιτέρω ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των μπαταριών. «Το Μνημόνιο Συνεννόησης με το CATL για το μίγμα των μπαταριών LFP είναι ένα άλλο συστατικό στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την προστασία της ελευθερίας της κινητικότητας για την ευρωπαϊκή μεσαία τάξη», δήλωσε ο CEO της Stellantis, Carlos Tavares.