Συμφωνία Συνεργασίας με επίκεντρο την ανάπτυξη της καινοτομίας υπέγραψαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο ΣΕΒ, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022. Στόχος είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας και η συστηματική υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης. Η ενίσχυση των συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης για περισσότερη καινοτομία, αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η συμφωνία ΙΤΕ-ΣΕΒ εμπεδώνει την κοινή βούληση για ολοένα και πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, σε συνέχεια και των προηγούμενων πρωτοβουλιών του ΣΕΒ. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή.