Σε διεθνές ερευνητικό έργο συμμετέχει η ελληνική εταιρεία ηλιακών συλλεκτών Calpak S.A., με στόχο την ανάπτυξη νέων ηλιακών συστημάτων χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας. Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), ευδοκιμεί συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Calpak S.A., με το Solar-Institut Jülich (ειδικό κέντρο στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα), καθώς και τις γερμανικές εταιρείες Heliokon GmbH και Hilger GmbH (με εξειδίκευση στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα).

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, το SCoSCo αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας. Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους απορροφητές.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι στατικοί συγκεντρωτικοί συλλέκτες κρίνονται αποτελεσματικοί για εφαρμογές που απαιτούνται σε θερμοκρασίες 100 ° C έως 250 ° C, όπως βιομηχανικές διεργασίες, ψύξη χώρων, αφαλάτωση, επεξεργασία νερού ή λυμάτων, αλλά και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Το έργο, προϋπολογισμού 342.582,25 ευρώ, εντάσσεται στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ και υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΚ. Η ελληνική πλευρά είναι ο κύριος υποστηρικτής της ιδέας του ερευνητικού σχεδίου και έχει αναλάβει την επίβλεψη της σχεδίασης και κατασκευής, καθώς και την πειραματική μελέτη των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, σε εξωτερικό χώρο. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.