Μια ακόμα συνεργασία ανακοίνωσε η Βογιατζόγλου Systems, αυτή τη φορά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Logistics & Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας του τμήματος των Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. H σύμπραξη αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια μεταβατική διαδρομή από την καθαρά ακαδημαϊκή θεωρητική γνώση προς την ανάπτυξη πρακτικών προσόντων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα των συστημάτων οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών.

Η συνεργασία πραγματοποιείται μέσω διάφορων σχεδιαστικών δράσεων όπως: μελέτες και παρουσίαση projects (κυρίως στους αυτοματισμούς αποθηκών), πρακτική άσκηση (Internships) φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος στην εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS , επισκέψεις (on-site visits) σε εταιρείες, εφαρμογές διπλωματικών εργασιών (dissertations) σε πραγματικές συνθήκες (real time situations) και συνεργασία των δύο φορέων σε χρηματοδοτούμενα projects του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η συνεργασία στοχεύει στην δημιουργία στελεχών εξοικειωμένων με την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικευμένων στο να σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικά τις διαδικασίες Logistics, με ικανότητες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διαχείρισης πελατών.