Τη συνεργασία τους στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης πετρελαιοειδών ή και άλλων επιβλαβών ουσιών ανακοίνωσαν από κοινού οι εταιρείες Antipollution και Megatugs. Με τίτλο “Κοινοπραξία Antipollution – Megatugs Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος” οι δύο ελληνικές εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους εφαρμόζοντας τα υψηλότερα επιχειρησιακά πρότυπα, σύγχρονη τεχνολογία και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας και γίνονται συνοδοιπόροι στο μέτωπο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις υπηρεσίες των δύο εταιρειών θα περιλαμβάνεται η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, που προκύπτουν αποκλειστικά από την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης, μέχρι την παράδοσή τους σε αναγνωρισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων ανάλογων υπηρεσιών που πιθανά να απαιτηθούν στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιθαλάσσιας αρωγής και υπεράκτιων δραστηριοτήτων.