Συνδρομές – old

Εάν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής του plant και να εξασφαλίζετε αποκλειστική και έγκυρη πληροφόρηση σε βασικούς άξονες όπως: management, παραγωγής, διαχείρισης εγκαταστάσεων, health & safety, ενέργειας, περιβάλλοντος, αυτοματισμών, ποιότητας, συντήρησης, λίπανσης, συσκευασίας, logistics–μεταφορών, νομοθεσίας και υπηρεσιών, κ.ά. κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί ή επικοινωνήστε μαζί μας.
Συνδρομή: €80
Συνδρομή Συνέδρου: €65


Ακολουθεί η αίτηση συνδρομής στο Plant,  την οποία και μπορείτε να στείλετε συμπληρωμένη στο fax 210 661 7778.

Plant (PDF)

Αίτηση Ετήσιας Εταιρικής Συνδρομής στο Plant

Αίτηση Ετήσιας Συνδρομής συνέδρου στο Plant

Αίτηση Ανανεώσης Ετήσιας  Συνδρομής στο Plant


Υπεύθυνος Συνδρομών
Θανάσης Μουτζίκος
τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 263)
[email protected]