Ο κλάδος της μεταποίησης αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνάντησης της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης ανέπτυξε τέσσερις δέσμες προτάσεων καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Αυτές είναι: 1. Μείωση λειτουργικού κόστους, 2. Παραγωγικές επενδύσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 3. Αγορά εργασίας, 4. Καινοτομία – ψηφιακός μετασχηματισμός – «πράσινη» μετάβαση. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ επανέφερε προς τον Πρωθυπουργό το μεγάλο θέμα της εξυγίανσης των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου – (καθαρές τιμές).