Το παρόν και το μέλλον των Βιομηχανικών Περιοχών ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποίησαν η Διοίκηση και τα Μέλη του ΣΕΒΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος ΔΣ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ κ. Θάνο Ψαθά και τους συνεργάτες του. Διαδικτυακά συμμετείχαν και εκπρόσωποι εξαγωγικών βιομηχανικών επιχειρήσεων – Μελών του ΣΕΒΕ, που δραστηριοποιούνται στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ψαθάς ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις Βιομηχανικές Περιοχές, τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξής τους υπό την ευθύνη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κάνοντας εκτενή αναφορά στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες της Διοίκησης της ΕΤΒΑ ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και οι συνθήκες καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕΘ.

Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση από τις επιχειρήσεις, τα κυριότερα αφορούσαν στην ασφάλεια της ΒΙΠΕΘ, στην προοπτική νέων επενδύσεων, στα θέματα αδειοδότησης της επέκτασης λειτουργίας, καθώς και της εγκατάστασης εντός της ΒIΠΕΘ μεταποιητικών μονάδων που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO. Τόσο ο ΣΕΒΕ όσο και η ΕΤΒΑ, που είναι πλέον μέλος του ΣΕΒΕ, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν για την επίλυση των υφιστάμενων θεμάτων που αντιμετωπίζει η ΒΙΠΕΘ.