Με 15 συνεχή χρόνια στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των χρηστών παγκοσμίως, τα λιπαντικά Shell εξελίσσονται διαρκώς τεχνολογικά, και παρουσιάζουν καινοτομίες, οι οποίες εκτός των άλλων, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μία ενεργειακά βιώσιμη βιομηχανία.

Τα λιπαντικά Shell δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για ένα brand που είναι συνυφασμένο με την τεχνολογική πρωτοπορία και την καινοτομία για πολλές δεκαετίες. Από τους οδηγούς αυτοκινήτων ή βαρέων οχημάτων, έως τις βιομηχανικές, ναυτιλιακές και αεροπορικές εφαρμογές, οι χρήστες των λιπαντικών Shell απολαμβάνουν μία συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, που στοχεύει πάντα στην υψηλή απόδοση και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση στο Συνολικό Κόστος Κτήσης του λιπαινόμενου εξοπλισμού.
Το 2022 η Shell συμπλήρωσε 15 συνεχή χρόνια στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των χρηστών παγκοσμίως, βάσει της ετήσιας έρευνας της Kline & Company για την αγορά λιπαντικών. Τα τελευταία αυτά χρόνια συνοδεύτηκαν από εξαιρετικές τεχνολογικές δράσεις, που συντελούνται στα ερευνητικά κέντρα και εγκαταστάσεις παραγωγής ανά τον κόσμο και την καθιστούν πραγματικά πρωτοπόρα στο χώρο της.

Πολλές από τις τεχνολογικές καινοτομίες, αφορούν και τη μετάβαση προς μία ενεργειακά βιώσιμη βιομηχανία:
• Η ανάπτυξη νέων πρώτων υλών (βασικών ελαίων) στην παραγωγή λιπαντικών από πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο.1 Τα συνθετικά προϊόντα που προκύπτουν, επιτρέπουν στην τελική σύνθεση του λιπαντικού να βελτιώσει κρίσιμες φυσικοχημικές ιδιότητες (αντοχή στην οξείδωση, ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες κ.α.), καθώς και την ενεργειακή αποδοτικότητα του λιπαινόμενου μηχανισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:
– Προηγμένα υγρά υδραυλικών συστημάτων, που επιτρέπουν τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα όπως μηχανές Injection Moulding πλαστικών, μηχανήματα έργων κ.α. Στην Ελλάδα μάλιστα, στη βιομηχανία πλαστικού έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή εξοικονόμηση ενέργειας, έως και 11%.2
– Συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων, τα οποία – πέρα από τη συμβολή στη μείωση του κόστους συντήρησης – επιτυγχάνουν και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.
• Η αντιστάθμιση των παραγόμενων ρύπων σε συγκεκριμένες οικογένειες λιπαντικών, μέσω carbon credits φυσικής προέλευσης. Η αντιστάθμιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες που ήδη γίνονται για μείωση των ρύπων κατά την παραγωγή και διάθεση των λιπαντικών, καταλήγοντας τελικά στον πλήρη μηδενισμό των ρύπων που παράγονται καθ’ όλη τα στάδια ζωής του λιπαντικού (προμήθεια πρώτων υλών, παραγωγή, διάθεση, χρήση, απόρριψη). Έτσι από το 2021, ένας μεγάλο αριθμός λιπαντικών της Shell χαρακτηρίζονται ως λιπαντικά μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Neutral Lubricants) βοηθώντας τους χρήστες στην εξισορρόπηση των παραγόμενων ρύπων από τη δραστηριότητά τους.

Μεταφέροντας την τεχνολογία Shell στην Ελλάδα και την Κύπρο
Η Πέτρος Πετρόπουλος AEBE, είναι, μεταξύ άλλων, ο επίσημος Macro-διανομέας λιπαντικών Shell και συναφών υπηρεσιών για τις χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου από το 2010, καθώς και ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών Rocol από το 2017.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1922. Σήμερα απασχολεί περίπου 170 άτομα, έχει ετήσιο τζίρο € 117,5 εκατ. (2020), είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ και διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς που εξυπηρετεί.
Η Επιχειρηματική Μονάδα Λιπαντικών είναι μια από τις πλήρως αυτόνομες Επιχειρηματικές Μονάδες της εταιρείας. Αποτελείται από 16 άτομα, με ειδικούς ρόλους για την κάλυψη των λειτουργιών logistics, πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης που απαιτούνται για την επιτυχή εξυπηρέτηση της αγοράς. Το 2021 η Μονάδα διένειμε περίπου 8.000.000 lit λιπαντικών, απολαμβάνοντας μερίδιο αγοράς περίπου 10%.

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη δραστηριότητα της Μονάδας, μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
• Πλούσιο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ώστε να καλύπτεται η πλειοψηφία των εφαρμογών σε όλους τους τομείς της αγοράς και μάλιστα με πληθώρα εναλλακτικών επιλογών ανά εφαρμογή.
• Ειδική μέριμνα για την οργάνωση και την υψηλή απόδοση των διαδικασιών εφοδιασμού και εξυπηρέτησης πελατών.
• Αποτελεσματική υποδομή logistics:
– Επαρκές απόθεμα.
– Ευελιξία παράδοσης προϊόντων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι τυπικές όσο και οι ειδικές περιστάσεις.
– Εξαιρετική απόδοση στους δείκτες απόδοσης (ΚPIs) για τις διαδικασίες logistics.
• Διάθεση πόρων και συστημάτων ανώτερης απόδοσης, για την παρακολούθηση της κατάστασης των λιπαντικών και την παροχή τεχνικών συμβουλών, διασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης στο χρήστη των προϊόντων.
• σχυρές οικονομικές επιδόσεις και μακροχρόνια σχέση με τους μεγάλους παραγωγούς, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

1 Η μετατροπή του Φυσικού Αερίου σε υγρούς υδρογονάνθρακες (τεχνολογία Gas to Liquids – GtL), μετασχηματίζει έναν αέριο υδρογονάνθρακα (το Φυσικό Αέριο) σε υγρούς υδρογονάνθρακες (καύσιμα, λιπαντικά κ.α.), υπερ-υψηλής καθαρότητας και με ανώτερες ιδιότητες.
2 Το ποσοστό εξοικονόμησης μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση, ανάλογα με τα μηχανολογικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και τις συνθήκες λειτουργίας.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Iερά οδός 104 Αθήνα 10447
T: 210 3499500
E: [email protected]
W: shell.petropoulos.com