Με αφορμή την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Facility Management και Human Resources UNISON διοργάνωσε σειρά από δράσεις. Oμάδες από το Sales & το Operations πραγματοποίησαν στοχευμένες συναντήσεις με πελάτες στο πλαίσιο προώθησης διορθωτικών ενεργειών, όπως ορίζεται και από τις πάγιες διαδικασίες της εταιρείας για την οικοδόμηση στέρεων σχέσεων συνεργασίας. Επιπλέον, διοργανώθηκε μία σειρά από webinars με θεματολογία σχετική με την ενδυνάμωση της εμπειρίας & της ουσιαστικής επαφής με τον πελάτη.