Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής ανακοινώνει την ανάθεση Έργου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που αφορά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού.

Αυτό ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Λογισμικού HR MaSter της LAVISOFT, μιας ολοκληρωμένης σουίτας που καλύπτει συνολικά τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Με τη χρήση του HR MaSter επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα της λειτουργίας του Γραφείου Προσωπικού, εξοικονόμηση χρόνου καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη διοίκηση.

Μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα σαν ανεξάρτητη εφαρμογή στο web, προσφέροντας πρόσβαση από παντού, ενώ συνεργάζεται με τις εφαρμογές Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας για ακόμα μεγαλύτερο εύρος δυνατότητων. Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει στοιχεία διαφορετικών τύπων άδειας (πχ Κανονική, Εκπαιδευτική, Φοιτητική, Ασθενείας, κ.α.) ή και άδειας εξόδου του προσωπικού (άδειες σε ώρες) και να έχει τη πλήρη διαχείριση ανά είδος άδειας, ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό διάστημα, κ.ο.κ.