Κατά τη διάρκεια της υβριδικής έκθεσης Innovent Forum 2024, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network Hellas, συνδιοργάνωσε με το PRAXI Network και τον ΣΘΕΒ το B2B Matchmaking Event. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις είχαν στόχο να καλλιεργήσουν συνεργασίες και να δημιουργήσουν επενδυτικές ευκαιρίες για περισσότερους από 110 ενεργούς συμμετέχοντες, οι οποίοι πραγματοποίησαν πάνω από 135 ραντεβού. Στο πλαίσιο του event, παρουσιάστηκε η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στην οποία ο Σύνδεσμος συμμετέχει ως εταίρος κατά 50%. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Απόστολο Παπαδούλη Γενικό Διευθυντή και Μέλος Δ.Σ. ΑΕΔΕΠ, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του φορέα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.