Οι περιφερειακές ανισότητες και η αναπτυξιακή μονομέρεια, είναι οι δύο μεγάλες παθογένειες που βλάπτουν την οικονομία τόνισε η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη από το βήμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΒΕ για μια σειρά από μεγάλα ζητήματα όπως:

1. Την αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού από τη βιομηχανία
2. Τη βελτίωση των υποδομών στη χώρα
3. Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
4. Τη μείωση του τεχνολογικού χάσματος,
5. Τη μείωση του κόστους ενέργειας και του κόστους του χρήματος μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων.
Κατά την παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι όσον αφορά στην παραγωγή, ειδικοί κλάδοι της βιομηχανίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία και η αγροδιατροφή, που βοήθησαν την οικονομία της χώρας, στην περίοδο της κρίσης, θα είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας.