Η SustChem S.A., σε συνεργασία με τη ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέλαβε την οργάνωση και διεκπεραίωση των λειτουργικών διαδικασιών καθώς επίσης και την περισυλλογή των απαραίτητων δεδομένων, για τη δημοσίευση EPD για την ελαφρόπετρα στο παγκοσμίως αναγνωρίσιμο πρόγραμμα International EPD System. Ειδικότερα, ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment), τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ελαφρόπετρας.