Το Project SOLIDEL (Στερεοί ηλεκτρολύτες για μπαταρίες ιόντων λιθίου) διερευνά νέες, ριζικές και υψηλής τεχνολογίας μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των μπαταριών ιόντων λιθίου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη σύνθεση στερεών πολυμερών ηλεκτρολυτών (SPEs) για μπαταρίες ιόντων λιθίου, με την εφαρμογή των αρχών των νανοδομημένων μακρομοριακών υλικών.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη SPE μονού ιόντος που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πρωτότυπων στοιχείων μπαταρίας ιόντων λιθίου με στερεούς ηλεκτρολύτες. Αυτό αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία της επόμενης γενιάς ασφαλών, υψηλής ενέργειας, μπαταριών λιθίου μεγάλης διάρκειας ζωής. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 800.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το SOLIDEL ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2022.