Η SUNLIGHT ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, με αύξηση της τάξης του 180% στα Κέρδη EBITDA και 68% αύξηση στον Κύκλο Εργασιών, συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο του 2020. Σημειώνοντας σημαντικές οικονομικές επιδόσεις, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το διαφοροποιημένο επενδυτικό της πλάνο σε εγκαταστάσεις, υποδομές, επέκταση, καθώς και στην Έρευνα & Ανάπτυξη. Παράλληλα, επενδύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, καθώς επίσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, το επενδυτικό της πλάνο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της στην Ελλάδα (Ξάνθη και Κομοτηνή), την Ιταλία (Βερόνα) και τις ΗΠΑ (Βόρεια Καρολίνα), με τις κατάλληλες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής. Το πενταετές αυτό πλάνο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους €560 εκατ.
Ακόμα, συνεχίζει το μετασχηματισμό της σε εταιρεία τεχνολογίας που εφαρμόζει τις αρχές του τεχνολογικού αγνωστικισμού και της Βιομηχανίας 4.0 – συμπεριλαμβανομένης της χρήσης

«Μεγάλων Δεδομένων», Τεχνητής Νοημοσύνης και εργαλείων Μηχανικής Μάθησης. Αναβαθμίζει και ψηφιοποιεί τη διαδικασία παραγωγής, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, λειτουργικότητα και απόδοση στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση μπαταριών μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου για βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές.
Αναφορικά με τον Κύκλο Εργασιών της εταιρείας, για το Α΄ εξάμηνο του 2021 αυτός ανήλθε σε €126 εκατ. αντί €75 εκατ. στο ίδιο διάστημα της περασμένης χρονιάς, ενώ τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων ανέρχονται σε €13,1 εκατ. σε σχέση με τα €4,7 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο του 2020.