Σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη VLPG Plant Ltd. προχώρησε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με αντικείμενο τη διακίνηση των προϊόντων υγραερίου LPG στην Κυπριακή αγορά αλλά. Η κίνηση αυτή «εισάγει» τον Όμιλο και στην υπό κατασκευή μονάδα υγραερίου (LPG) στο Βασιλικό της Κύπρου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δύο πλευρές προχώρησαν στις 2 Ιουνίου 2021 σε υπογραφή σύμβασης για την προσχώρηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG Plant Ltd. σε ποσοστό 32%. H συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

Σε εξέλιξη η κατασκευή της μονάδας υγραερίου
Η VLPG Plant Ltd. έχει αναλάβει την κατασκευή τής υπερσύγχρονης μονάδας υγραερίου στο Βασιλικό της Κύπρου, που με την επέκτασή της προβλέπεται να διαχειρίζεται περίπου 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περίπου 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου υγραερίου σε ετήσια βάση. Τα έργα κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Στην κοινοπραξία VLPG Ltd., συμμετέχουν ήδη οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd. Στις δραστηριότητες της VLPG Plant Ltd, περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων, αποθήκευση καθώς και διανομή στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Επίσης, η κοινοπραξία θα διαχειριστεί την εμφιάλωση και συντήρηση των φιαλών υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρείες εμπορίας.

Ενδιαφέρον για την κυπριακή αγορά
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει «ρίξει» στην αγορά της Κύπρου περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020 είχε υλοποιήσει επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού, σε εκσυγχρονισμό του δικτύου αλλά και σε εξαγορές για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε βιομηχανικούς πελάτες.