Η Airbus και η TotalEnergies υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της απαλλαγής από τις εκπομπές CO2 στις αερομεταφορές, με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης καθαρής ουδετερότητας των αεροπορικών μεταφορών, ως προς τον άνθρακα, έως το 2050, η συνεργασία προσβλέπει στο να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 του κλάδου, με τα Βιώσιμα Αεροπορικά Καύσιμα (SAF) να διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Ειδικότερα, τα SAF της TotalEnergies μπορούν να μειώσουν έως και 90% τις εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής σε σύγκριση με το ισοδύναμο ορυκτών καυσίμων.

Η συνεργασία θα καλύπτει δύο βασικούς τομείς:
• Η TotalEnergies θα προμηθεύσει την Airbus με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα για περισσότερες από τις μισές ανάγκες της στην Ευρώπη.
• Θεσπίζεται πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στην ανάπτυξη 100% βιώσιμων καυσίμων, προσαρμοσμένο στο σχεδιασμό των σημερινών και μελλοντικών αεροσκαφών.