Η Ideal Holdings έκανε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της κατά 100% θυγατρικής της SICC, ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents) στην CC Beverages Holdings II B.V. (CCBHC), έναντι συνολικού τιμήματος 45,9 εκατ. ευρώ. «Η εταιρεία Ideal Holdings Α.Ε. σε συνέχεια της από 09.08.2022 ανακοίνωσής της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση της κατά 100% Κυπριακής θυγατρικής της, S.I.C.C. Holding Limited (“SICC”), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας της SICC, ESM Effervescent Sodas Management Limited (“Three Cents”) στην CC Beverages Holdings II B.V. (“CCBHC”), εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά ευρώ 45,9 εκατ.» αναφέρει η σχετική ανακοίνωσή. Η Three Cents είναι εταιρεία εμπορίας και προώθησης super-premium ανθρακούχων αναψυκτικών, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία cocktails και long drinks («mixers & tonics).